9 kwietnia 202061 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl
 
Uzyskaliśmy dofinansowanie dla przygotowanego wniosku w ramach programu Erasmus +
 

W ostatnim czasie zatwierdzony do realizacji został wniosek o dofinansowanie dla projektu "CLIL CHALLENGE - Społeczna Jedynka podejmuje wyzwanie!". Otrzymał on dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

CLIL - Content and Language Integrated Learning - to sposób nauczania języka obcego poprzez wykorzystywanie go w sytuacjach codziennego użytku. Język funkcjonuje od razu jako narzędzie poznania wybranych zagadnień z rozmaitych dziedzin naukowych. 

Dzięki uczestnictwu w projekcie nasi nauczyciele różnych przedmiotó poszerzą swoje kompetencje dydaktyczne i językowe we współpracy z zagranicznymi placówkami i  będą mogli skutecznie wykorzystywać strategię CLIL podczas prowadzonych zajęć.

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plik

© 2020
Wykonanie: Solmedia.pl