20 czerwca 201961 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

We wtorek, 16 maja br, odbędzie się wywiadówka semestralna.

Poniżej porządek spotkania:

17:00 - wspólna prelekcja dla rodziców w sali gimnastycznej

W tym roku szkolnym odbyły się już dwie prelekcje dla rodziców poświęcone zagrożeniom dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. W styczniowym wykładzie wzięło udział około 200 osób. Cieszymy się z tak licznej frekwencji. Tym razem zapraszamy serdecznie na spotkanie pt.: Profilaktyka agresji i przemocy - współpraca szkoły i domu, które poprowadzi mgr Agnieszka Kuca psycholog, trener i praktyk, wspiera i szkoli nauczycieli z tematyki przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole. 

Spotkanie adresowane jest dla rodziców dzieci ze wszystkich grup wiekowych - od najmłodszych do młodzieży starszej. Zostaną na nim zaprezentowane sposoby zapobiegania oraz reagowania na agresję typową dla dzieci młodszych, jak i na zachowania diagnozowane jako przemoc rówieśnicza. Poruszone zostaną również kwestie przydatne rodzicom, którzy obawiają się, że ich dzieci mogłyby być ofiarami przemocy. Nie zabraknie również miejsca dla rodziców grupy najbardziej licznej - świadków przemocy. Wykład prowadzony będzie w oparciu o konkretne przypadki, a środek ciężkości położony zostanie na zaprezentowanie konkretnych wskazówek i narzędzi do pracy z dzieckiem.


18:00 - spotkanie z dyrekcją szkoły dla rodziców klas szóstych,
spotkanie rodziców pozostałych klas z wychowawcami
(spotkania z wychowawcami niektórych klas rozpoczynają się o innej godzinie, o czym rodzice zostali poinformowani przez wychowawców)

Podczas wywiadówki dostępny będzie dodatkowy parking na boisku szkolnym.

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 i Społeczne Gimnazjum nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: BZ WBK 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

od grosika    fundusze

logo ose large

© 2019
Wykonanie: Solmedia.pl