16 czerwca 201961 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Informujemy, że rekrutacja uczniów do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 została zakończona. Lista dzieci przyjętych do szkoły znajduje się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. 

Serdecznie gratulujemy przyjętym uczniom i ich rodzicom.

Informujemy również, że osoby, ktore z powodu ograniczonej liczby miejsc nie znalazły się na liście przyjętych, tworzą listę rezerwową.

Od 22 kwietnia w sekretariacie szkoły dostępne będą umowy. Prosimy o ich pobranie, podpisanie oraz zwrot do 29 kwietnia. Rodziców uczniów spoza Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 prosimy również o wpłatę wpisowego na konto szkoły w terminie podanym w umowie.

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 i Społeczne Gimnazjum nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: BZ WBK 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

od grosika    fundusze

logo ose large

© 2019
Wykonanie: Solmedia.pl