18 czerwca 201961 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Dla wszystkich uczniów, którzy w czasie wakacji wyrośli ze swoich mundurków zorganizowaliśmy wspólnie z Radą Rodziców akcję „Oddam mundurek w dobre ręce". Aby przekazać mundurek innej osobie, należy wypełnić formularz (dostępny tutaj, a także w portierni), a następnie złożyć go do segregatora znajdującego się w dyżurce. Jednocześnie w tym samym miejscu będzie można znaleźć informacje o poszukiwanym stroju. W celu pozyskania nowego mundurka należy bezpośrednio skontaktować się z osobą, której dane znajdują się na druku. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

  1. Stronami akcji „oddam mundurek w dobre ręce” są zainteresowani rodzice uczniów bądź uczniowie.
  2. Mundurki mogą być przekazywane nieodpłatnie bądź odpłatnie; w przypadku przekazania odpłatnego zainteresowani uzgadniają między sobą cenę mundurku.
  3. W holu wejściowym szkoły – w portierni, będą leżały do dyspozycji rodziców formularze zgłoszenia chęci oddania mundurka w dobre ręce. Formularze są również dostępne na stronie internetowej szkoły.
  4. Ze względu na różnorodną kolorystykę bluzek mundurkowych oraz fason bluz mundurkowych, każdą część mundurka zgłaszamy na osobnym formularzu, wyraźnie zaznaczając rozmiar oraz fason elementu mundurka.
  5. Wypełniony formularz wpinamy do przygotowanego w tym celu skoroszytu – opisanego ze względu na płeć, znajdującego się w portierni. 
  6. Zainteresowany otrzymaniem rodzic bądź uczeń przegląda zgłoszenia. Kolor oraz opis rozmiaru na skoroszycie ułatwi szukanie. Ofertę, którą rodzic jest zainteresowany należy wyciągnąć ze skoroszytu, po czym korzystając z podanego na formularzu telefonu – samodzielnie skontaktować się i umówić co do szczegółów przekazania mundurka z oferentem.

 

.

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 i Społeczne Gimnazjum nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: BZ WBK 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

od grosika    fundusze

logo ose large

© 2019
Wykonanie: Solmedia.pl