7 marca 202161 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Szanowni Państwo,

Zawiadamiamy, że jednomyślną Uchwałą nr 65/12/2020 dnia 22.12.2020 Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego STO nr 15 w Poznaniu od dnia 01.04.2021 podwyższeniu ulega stawka czesnego o 100 zł i odpowiednio wpisowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu. 

Jednocześnie informujemy, że utrzymane zostają ulgi systemowe na drugie i kolejne dziecko w szkole, proporcjonalnie od kwoty podstawowego czesnego.

Tym samym od 1 kwietnia obowiązywać będą następujące wysokości opłat:

 • czesne 
  • pierwsze dziecko: 870 zł/mc
  • drugie dziecko: 783 zł/mc
  • trzecie dziecko: 435 zł/mc
  • czwarte i kolejne dziecko: 174 zł/mc
 • wpisowe 
  • pierwsze dziecko: 2175 zł
  • drugie i kolejne dziecko : 870 zł

Zdajemy sobie sprawę, że każda decyzja o podwyższeniu czesnego powoduje wiele pytań i niezbędnym jest jej szczegółowe uzasadnienie i wytłumaczenie wszystkim rodzicom naszej szkoły, co niniejszym czynimy.

W okresie ostatniego półtora roku weszły w życie dwa akty prawne – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2019 poz. 1587) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji  z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2020.1491).

Spowodowały one wzrost podstaw wynagrodzeń nauczycieli w szkołach państwowych o 16%. Przeprowadziliśmy pogłębioną analizę wynagrodzeń wszystkich nauczycieli naszej szkoły z wynagrodzeniami innych szkół społecznych w Poznaniu oraz szkół państwowych. Jej wyniki pokazały, iż w przeważającej większości wynagrodzenia naszych nauczycieli są niższe od tych na rynku edukacyjnym. W związku § 2 ust. 2. Regulaminu Wynagrodzeń w naszej szkole zobowiązani jesteśmy do dostosowywania stawek wynagrodzeń nauczycieli do tych proponowanych przez MEN. Przede wszystkim jednak, podejmując decyzję o podwyżce mieliśmy na uwadze szczególną rolę i odpowiedzialność, jaką pełnią w naszej szkole nauczyciele. Mamy świadomość, że chcąc utrzymać dotychczasową kadrę nauczycieli i zatrudniać tych najlepszych musimy oferować konkurencyjne stawki wynagrodzeń. 

Jak Państwo wiedzą z poprzednich naszych informacji w Biuletynie, koszty wynagrodzeń nauczycieli w naszej szkole stanowią około 85% budżetu szkoły tak więc w sposób oczywisty przekładają się na jej bieżące finansowe funkcjonowanie. Zgodnie z dokonanymi wyliczeniami koszty podwyżek wynagrodzeń wyniosą około 50 tys zł. miesięcznie, co przy obłożeniu naszej szkoły w granicach 500 uczniów przekłada się na ustaloną podwyżkę czesnego. Nie ukrywamy, że podejmujemy działania, aby z kwoty tej udało się wygospodarować środki na rozwój szkoły. Uważamy, że koniecznym jest polepszanie infrastruktury i oferty z korzyścią dla uczniów. W ostatnim czasie wprowadzony został nowy przedmiot dla klas szóstych „Science”, stworzona została nowa sala chemiczno-fizyczna wraz z całym wyposażeniem, zakupiona została nowa partia komputerów. Pragniemy kontynuować takie działania.

Chcemy zwrócić uwagę, że podwyżka czesnego planowana była już rok temu co związane było z wchodzącymi w życie podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli. Z uwagi jednak na zaistniałą sytuację epidemiczną, zdając sobie sprawę z niestabilnego czasu dla nas wszystkich, postanowiliśmy podwyżkę wstrzymać. 

Obecnie uchwalona jednomyślnie przez Zarząd podwyżka czesnego o 100 zł obowiązywać będzie od kwietnia 2021r., kiedy mamy nadzieję, że wszystko zacznie się już stabilizować i wracać do normy. Jednocześnie zachowane zostają zniżki na drugie i kolejne dziecko w szkole, proporcjonalnie od kwoty podstawowego czesnego.

 Wprowadzone zmiany w sposobie funkcjonowania szkoły oraz oszczędności „covidowe” pozwoliły nam przebrnąć ten czas bez podwyżki czesnego i bez negatywnych skutków finansowych dla szkoły.

Wykorzystując okazję, chcielibyśmy wyjaśnić również kwestie remontów w szkole, które w sposób oczywisty wpływają na jej sytuację finansową. Budynki zajmowane przez szkołę są własnością miasta. Z zawartej w 2014 umowy wynika zwolnienie z czynszu pod warunkiem dokonywania nakładów remontowych na poziomie 263 tys. złotych rocznie. Z przeglądu remontów za lata 2014-2019, wynika, że nasze wydatki na ten cel były niższe od tych, do jakich zobowiązaliśmy się w umowie z miastem. Odwiedziliśmy również wszystkie szkoły społeczne w Poznaniu, porównując  ich sytuację lokalową do naszej. Oba te czynniki zdeterminowały nas do koniecznego działania, którego wynikiem było przeprowadzenie w 2020 roku remontu w szkole odpowiadającego swym zakresem i wartością remontom z ponad trzech poprzednich lat razem wziętych. Kolejnym krokiem było zgłoszenie naszej szkoły do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, który udało nam się wygrać dzięki zaangażowaniu wszystkich, co pozwala nam na zmniejszenie zakresu remontów wykonywanych z własnych środków w tym roku.

Powyższe działania pozwalają przystąpić w tym roku do rozmów z Miastem celem przedłużenia umowy korzystania z budynku (obecna umowa kończy się w 2024r.).

Wszystkie nasze działania podejmowane były przy udziale Dyrekcji szkoły, za wiedzą Komisji Rewizyjnej oraz w porozumieniu z Radą Rodziców i wynikają z przemyśleń nas wszystkich.

Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z powyższym uzasadnieniem, decyzję o podwyżce czesnego przyjmą Państwo ze zrozumieniem i akceptacją.

Zarząd SKT nr 15 STO

Załączniki:
Pobierz plik (uchw 65 podwyżka czesnego (3).doc)Uchwałą nr 65/12/2020[ ]31 kB

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  

38125FBD 42A4 4CAC A090 99A537196995

 

fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plikAD30B839 890D 4A91 A457 CE93C65F064F