7 marca 202161 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

 

 

Już w tym roku grupa nauczycieli naszej szkoły skorzysta ze szkoleń dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Nasz projekt - "CYFROWE OKNO W KLASIE""CLASSROOM DIGITAL WINDOW"- został zatwierdzony do realizacji ze środków unijnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Dzięki środkom unijnym ośmioro nauczycieli naszej szkoły będzie mogło wziąć udział w kursach szkoleniowych organizowanych przezEuropass Teacher Academy, która zajmuje się kursami i treningami od wielu lat w ramach programu ERASMUS+.

Tematyka szkoleń będzie dotyczyła szeroko rozumianego modelu nauczania z wykorzystaniem TIK – Technologii Informacyjno–komunikacyjnych:

- ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity/Technologie informacyjno-komunikacyjne w klasie: innowacyjne narzędzia ułatwiające uczniom uczenie się, współpracę i kreatywność;

- Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools/ Tablety i smartfony: używanie urządzeń mobilnych jako narzędzi edukacyjnych;

- Web Solutions for the Classroom /Rozwiązania internetowe dla klasy;

- ICT as a Tool for a Student-Centered Classroom /ICT jako narzędzie dla klasy skoncentrowanej na uczniach). 

31CCB79D 3BD8 48F2 97F0 A6ECCDF68807

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  

38125FBD 42A4 4CAC A090 99A537196995

 

fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plikAD30B839 890D 4A91 A457 CE93C65F064F