16 stycznia 202161 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Przed świętami wolontariusze przekażą upominki pacjentom Hospicjum Domowego i ich rodzinom.

Nasza świąteczna „Akcja Gwiazdor” dobiegła końca.  W piątek w południe wszystkie paczki zostały dostarczone do Hospicjum Palium. 

Tak wiele klas włączyło się w naszą szkolną świąteczną akcję! Wolontariuszki Motylego Wolontariatu były pod ogromnym wrażeniem ilości paczek, jakie dotarły do pacjentów Hospicjum Domowego. Prosiły, żeby podziękować całej społeczności szkolnej!

Cieszyły się, że w środowiskach szkolnych jest tak wiele osób z otwartymi sercami na potrzeby innych. Szczególnie prosiły podziękować rodzicom, wychowawcom i uczniom za ich zaangażowanie w pomyślne przeprowadzenie akcji na tak wielką skalę.

Koordynatorem  świątecznej Akcji Gwiazdor była pani Magdalena Andrysiak.

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plik