26 listopada 202061 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl
Od najbliższego poniedziałku, 23 listopada, zmienią się godziny działania sekretariatu i portierni.
 
Sekretariat pracuje zdalnie:   mail: sekretariat@spoleczajedynka.pl      tel. 500 451 401
Dyżur w szkole dla rodziców: wtorek i czwartek: 9:00-13:00 
 
Portiernia pracuje codziennie w godzinach: 6:00 - 18:00
 
 
Informujemy również, że kontakt z pedagogiem możliwy jest pod telefonem: 506 169 041

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plik