26 listopada 202061 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl
W przyszłym tygodniu czeka nas tradycyjna jesienna "półwywiadówka". Zapraszamy do zapoznania się z jej planem.

 Spotkanie ogólne - 17 listopada 2020

17:00 - spotkanie ogólne wszystkich rodziców z dyrektorem szkoły
oraz prelekcja psychologa szkolna dr. Igora Kozaka: "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie zdalnego nauczania".
 
Ze względów technicznych spotkanie (dla wszystkich wspólne) odbędzie się na różnych linkach, które zostaną udostępnione za pomocą systemu Librus.
 
Rodziców rodzeństw z różnych grup mogą wybrać dowolny link. 
 
Spotkania dla rodziców klas 4 i 8 - 17 listopada po spotkaniu ogólnym 

Bezpośrednio po spotkaniu ogólnym zapraszamy rodziców klas czwartych i ósmych na spotkania:
ok. 17:40 - spotkanie rodziców klas 4. z dyr. T. Karolakiem
ok. 17:40 - spotkanie rodziców klas 8. z dyr. M. Andrzejewską 
 
Spotkania z wychowawcami
 
Spotkania z wychowawcami odbędą się w tygodniu 16-20 listopada, w terminie i na linku podanym  przez wychowawcę.
 
Konsultacje z nauczycielami przedmiotowymi
 
Potrzebę rozmowy z nauczycielami przedmiotowymi prosimy zgłaszać bezpośrednio w wiadomości na Librusie nauczycielom, którzy zaproponują terminy konsultacji.

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plik