26 listopada 202061 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl
Dziewięciu nauczycieli języka angielskiego w zeszłym tygodniu uzyskało tytuł egzaminatora Pearson. Nauczyciele uzyskali tytuły egzaminatorów międzynarodowych egzaminów PTE Young Learners oraz Pearson Test of English General. Zdając egzamin nauczyciele potwierdzili znajomość struktury egzaminu na poszczególnych etapach, kryteria oceniania oraz zakres zagadnień potrzebnych uczniom w przygotowaniu do tych egzaminów. 
Wiosną uczniowie klas trzecich i siódmych będą mogli wziąć udział woficjalnych egzaminach językowych.
Egzaminy Pearson to doskonały sposób, aby obiektywnie ocenić umiejętności językowe zdających i motywować ich do dalszej nauki.

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plik