4 kwietnia 202061 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

W ostatni przedświąteczny piątek czekają nas między innymi spotkania opłatkowe, jasełka i wspólne śpiewanie kolęd.

 Prezentujemy plan Dnia świętej Urszuli:

Klasy 0-3

8:00-9:00- udział w mszy św. kończącej rekolekcje adwentowe /sala gimnastyczna/,

9:00- 9:35 – spotkanie w klasach, przygotowanie,  , działania wychowawcze związane z tradycjami bożonarodzeniowymi,

9:45-10:30- pastorałka, przygotowana przez uczniów klasy 3b pod kierunkiem p. M.Michalak i p. V. Antkowiak, w sali gimnastycznej,

10:30- 11:45- spotkanie opłatkowe pod opieką wychowawców i osób wspomagających, działania wychowawcze związane z tradycjami bożonarodzeniowymi oraz 101. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego,

12:00- zakończenie zajęć .

Klasy 4-8 szkoły podstawowej 

8:00-9:00- udział w mszy św. w sali gimnastycznej,

9:00- 10.35 - spotkania wigilijne pod opieką wychowawców i osób wspomagających, działania wychowawcze związane z tradycjami bożonarodzeniowymi oraz 101. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego,

10:45 -11:45 –pastorałka przygotowana pod kierunkiem  p. A. Korczaka, p. M. Kaźmierczaka  i p. W. Dąbrowskiego;  wspólne śpiewanie kolęd przygotowanych przez klasy 5. pod kierunkiem p. G. Przepierskiej  w sali gimnastycznej,

12:00- zakończenie zajęć. 

12:15- zapraszamy nauczycieli i pracowników szkoły do sali konferencyjnej na krótkie spotkanie, podczas którego złożymy sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, zaś spotkanie opłatkowe odbędzie się 10 stycznia 2020 o godz.16:30.

Opłatki na spotkania klasowe będą do odbioru w sekretariacie szkoły w czwartek 19.12.2019 roku.

Świetlica pracuje wg stałego harmonogramu.

Uczniów obowiązuje strój galowy.

Po zakończeniu zajęć uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych.

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plik

© 2020
Wykonanie: Solmedia.pl