31 marca 202061 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

W 246. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej celebrowaliśmy naszą edukacyjną podróż.

W poczet uczniów zostali tego dnia włączeni pierwszoklasiści. Oficjalne przyjęcie do społeczności szkolnej było momentem podniosłym, ale jednocześnie pełnym radości.

Dla klas 4-8 ważnym punktem było zaprzysiężenie nowowybranych reprezentantów Samorządu Uczniowskiego. Wyłonieni w czwartkowych wyborach uroczyste przyrzeczenie złożyli:

Wiktoria Sapieżyńska - przewodnicząca,
Michalina Aniukiewicz - zastępca przewodniczącej,
Natalia Celka - zastępca przewodniczącej,
Wiktoria Różczka - sekretarz,
Tytus Rozwadowski - skarbnik.

 

Podczas zaprzysiężenia odczytano również osoby, które zostały wybrane do Kapituły Uczniowskiej „Osobowość roku”:
Mateusz Walczak z klas 4,
Jagoda Paplaczyk z klas 5,
Anna Lauer z klas 6,
Zofia Dymarkowska z klas 7,
Wiktor Gabruk z klas 8.

Dla wszystkich naszych uczniów i nauczycieli Dzień Edukacji Narodowej był czasem bycia razem, zastanowienia nad miejscem edukacji w naszym życiu i wzajemnych podziękowań za towarzyszenie w tej niezwykłej podróży.

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plik

© 2020
Wykonanie: Solmedia.pl