Wędrówką życie jest człowieka /E. Stachura/

Odwołując się do powyższych słów, od wielu lat wędruję z moimi uczniami po meandrach historii. Wspólnie zgłębiamy tajniki przeszłości Polski i świata, zastanawiając się przy tym jak przeszłość wpływa czy może wpływać na przyszłość.

Te spotkania przynoszą mi wiele satysfakcji, działają inspirująco, dodają energii.  Kiedy kilka lat temu zastanawiałam się jak poszerzyć swój warsztat pracy, wybór padł na tutoring. Dlaczego? Otóż tutoring opiera się na swoistej relacji tutor- podopieczny, gdzie tutor towarzyszy podopiecznemu w realizacji marzenia , rozwoju pasji i umiejętności. Podążanie za moim podopiecznym, wsłuchiwanie się w jego potrzeby  jest dla mnie niezwykle ważne – to on, nie ja wyznacza kierunki naszej współpracy. I oby było tak dalej…