Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

Opiękę nad działaniami Samorządu Uczniowskiego sprawuje pan Mariusz Kaźmierczak.