Projekty edukacyjne już od wielu lat stanowią integralną część procesu uczenia się w szkole podstawowej. Także w liceum stały się jedną z często stosowanych metod.

Dla klas pierwszych SLO nie było lepszego terminu na zaprezentowanie i podsumowanie projektu „Jedziemy na wycieczkę” jak pierwszy wiosenny czwartek oraz piątek.

Zadaniem uczniów było przygotowanie planu jednodniowej wycieczki po Wielkopolsce łącznie z finansowymi kosztami.

Wspomniany projekt miał charakter interdyscyplinarny. Celem takiego działania jest kształtowanie samodzielności myślenia w sytuacji problemowej, odpowiedzialności, kreatywności, cierpliwości w rozwiązywaniu napotkanych problemów oraz ścisła współpraca zespołowa.

Można było odkryć jakieś ciekawe miasteczko albo podążać szlakiem bobrów. 

Ważne było, aby wyprawa pokazała dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Wielkopolski.

Uczniowie samodzielnie dobrali się w zespoły oraz zaprosili do współpracy nauczycieli. 

I nastąpił czas pracy: podział zadań, zbieranie materiałów, opracowanie kosztów wyjazdu. 

 W czwartek 21 marca przez dwie pierwsze godziny grupy pod czujnym okiem opiekunów pracowały nad końcowym efektem. 

 W końcu – w piątek 22 marca przystąpili do publicznych prezentacji. Zatem grupy proponowały wycieczki do historycznych miejsc związanych z początkami państwa polskiego takich jak: Ostrów Lednicki oraz Biskupin, zwiedzanie Gołuchowa, Rogalina i Muzeum im. A. Fiedlera w Puszczykowie, Cichowa, Poznania, przejazdy drezynami, wejście na Osową Górę, spływ kajakowy rzeką Wełną na odcinku Nowy Młyn-Jaracz.

Uczniowie nie tylko prezentowali, ale także odpowiadali na pytania koleżanek i kolegów oraz nauczycieli co do przebiegu trasy, realnego czasu wycieczki, kosztów.

Po zaprezentowaniu wszystkich pomysłów nadszedł czas na wybranie tego…najciekawszego, który zostanie zrealizowany. 

Każdy z obecnych mógł oddać jeden głos na wybrany przez siebie projekt.

W czasie podliczania głosów, uczniowie i opiekunowie podsumowali pracę projektową. 

Do ewaluacji wykorzystaliśmy jedną z rutyn myślenia krytycznego, a mianowicie drabinę metapoznania.

Obecni w sali odpowiadali na 4 pytania: 

a) Czego się nauczyłam/nauczyłem? Przykładowe odpowiedzi: kontroli czasu; aby nie zostawiać pracy na ostatni moment; pracy zespołowej. 

b) Jak się nauczyłam/nauczyłem? Pracując w grupie; poprzez znajdowanie kompromisu, poprzez podział obowiązków; zdobywając informacje dzwoniąc do różnych firm. 

c) Po co się nauczyłam/ nauczyłem? Aby umieć się komunikować w grupie  i zaplanować pracę; żeby nauczyć się odpowiedzialności za projekt; sprawdzić się w innej roli, by lepiej radzić sobie z emocjami; żeby kolejna praca zespołowa wyglądała lepiej. 

d) W jakiej sytuacji mogę to wykorzystać? W następnych pracach grupowych; w przyszłości-gdy w moim zawodzie będzie potrzebna dobra komunikacja z ludźmi; wiedzę – podczas wycieczek. 

Zdecydowana większość zwróciła uwagę na mocne strony metody projektu takie jak wolność wyboru, integracja zespołu, odpowiedzialność, wymiana doświadczeń, możliwość  pracy poza salą lekcyjną.

A na koniec ważna informacja. Najwięcej głosów zdobył projekt „Spływ kajakowy  rzeką Wełną na odcinku Nowy Młyn – Jaracz”. Dziewczyny wraz z opiekunką p. Pauliną Dreliszak już przystąpiły do poszukania dogodnego terminu…. zatem czekamy na realizację.

Opiekunami pozostałych grup byli: p. Ewa Miler, p. Agata Gerard, p. Jolanta Syroczyńska-Thiel, p. Małgorzata Kaczmarek-Giergasz, p. Przemyslaw Strzyżyński p. Mariusz Kaźmierczak.

Podsumowania moderowała pani Małgorzata Andrzejewska.