Zapraszamy do zapoznania się z planem lekcji na nowy rok szkolny!

Poniższy link prowadzi do planu całego Zespołu Szkół – klasy licealne pojawią się w rozwinięciu listy „Oddziały (klasy)” w lewym górnym rogu.

https://spolecznajedynka.edupage.org/timetable/view.php