Zajęcia dodatkowe Poznań – dlaczego właśnie w naszej szkole?

Polecamy bogaty program dodatkowych lekcji dopasowanych do potrzeb dzieci i młodzieży różniącej się wiekiem, cechami charakteru i potrzebami. Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej to doskonały sposób, aby uczniowie mogli zdobywać nowe umiejętności w dobrze znanym sobie miejscu i w sprawdzonym gronie.

Nasze zajęcia dodatkowe w Poznaniu to:

 • rozbudowana oferta lekcji dostosowanych do potrzeb dzieci o różnych predyspozycjach i zainteresowaniach,
 • pasjonujące programy ułożone w taki sposób, aby zaciekawiać i skłaniać do pracy indywidualnej oraz grupowej,
 • starannie dobrana kadra doświadczonych nauczycieli, psychologów i trenerów potrafiących pracować z młodzieżą,
 • zastosowanie nowoczesnych metod nauczania,
 • gwarancja skupienia się na każdym uczniu.

Poznaj aktualne plany lekcji i dobierz zajęcia dodatkowe, które zaprocentują w przyszłości, dając Twojemu dziecku cenne umiejętności ułatwiające wkraczanie w dorosłość.

Oferta zajęć

Zapisy na zajęcia pozalekcyjne oznaczone symbolem 🟢 możliwe są u nauczyciela, który prowadzi zajęcia, poprzez moduł wiadomości na Librusie.

Grupy na zajęcia oznaczone symbolem 🟡 zostały już utworzone na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej (ZRU/IZRU) lub wskazań wynikających z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych.

W ramach czesnego możliwy jest udział w dwóch godzinach „kółek" (w tym ZRU/IZRU) tygodniowo. Za każdą kolejną godzinę (powyżej 2) naliczana jest opłata w wysokości 300 zł za semestr.

Ustalenie opłat i ich wprowadzenie do systemu Pagaspot nastąpi po wrześniowym spotkaniu z rodzicami.

Zajęcia oznaczone symbolem 💳 są prowadzone przez firmy zewnętrzne i dodatkowo płatne.

Zajęcia pozalekcyjne w szkołach pozwalają wykraczać poza podstawowy plan nauczania, w którym nie zawsze jest czas na skupienie się na jednostkach i ich zainteresowaniach. Duża ilość materiału nie sprzyja wydobywaniu potencjału czy odkrywaniu talentów. Dodatkowe lekcje to możliwość wszechstronnego rozwoju. Pomagają dziecku poznawać tajemnice otaczającego nas świata, towarzyszących mu zjawisk oraz zwyczaje i obyczaje społeczne. Zajęcia dodatkowe w szkole podstawowej to dobry pomysł, aby już od najmłodszych lat odpowiadać na indywidualne potrzeby uczniów, odkrywać ich najmocniejsze strony i wspierać ich rozwój.

Zajęcia pozalekcyjne w szkole to dobry sposób na:

 • naukę kreatywnego myślenia,
 • zachęcenie do działania,
 • pokazanie dziecku, jak prawidłowo organizować czas i nim zarządzać, aby podołać różnym obowiązkom,
 • odkrycie talentów wśród jednostek wybitnych w różnych dziedzinach,
 • twórcze wykorzystanie czasu wolnego,
 •  rozszerzenie szkolnej wiedzy,
 • uczestnictwo w grupowych projektach, które rozwijają umiejętności społeczne, uczą nawiązywania relacji i podnoszą kompetencje komunikacyjne.