Jesteśmy szkołą, za którą stoi ponad trzydzieści lat doświadczenia w edukacji!

Szkoła STO – pierwsza w Poznaniu

Historia szkoły sięga roku 1989, kiedy to zmiany ustrojowe w Polsce umożliwiły powstawanie niezależnych placówek oświatowych. We wrześniu tego roku, w prywatnym mieszkaniu, rozpoczęły się zajęcia dla kilkorga sześciolatków dając początek pierwszej w Poznaniu szkole powstałej z inicjatywy Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Wkrótce Kuratorium Oświaty i Wychowania wydało zgodę na prowadzenie niepaństwowej szkoły pod nazwą Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 154. 

Już we 1 września 1990 roku w szkole rozpoczęło naukę 75 dzieci. Dla nich zostało wyremontowane i przystosowane do potrzeb piętro byłej bursy. 

Początki

 W kolejnych latach szkoła intensywnie się rozwijała  – przybywało uczniów, a z czasem cały budynek został zaadaptowany na jej potrzeby. 25 czerwca 1993 roku szkoła przeżywała podniosłą uroczystość poświęcenia sztandaru. Wyhaftowane na nim drzewo symbolizujące wspólnotę uczniów, ich rodziców i nauczycieli stało się logo szkołya hasło „miłość, mądrość” – myślą przewodnią wszelkich jej działań. Od 10 listopada 1994 roku, w obecności władz kościelnych i świeckich miasta, szkole zostało nadane imię błogosławionej (obecnie świętej) Urszuli Ledóchowskiej. Dzień ten przeszedł do tradycji jako corocznie obchodzone Święto Szkoły. 

W roku szkolnym 1996/97 szkoła po raz pierwszy stała się pełną, ośmioklasową placówką z oddziałem zerówkowym. W czerwcu 1997 mury szkoły opuścili pierwsi absolwenci. Na skutek reformy oświaty, za zgodą Wydziału Oświaty Miasta Poznania, w maju 1999 roku została powołana nowa szkoła – Społeczne Gimnazjum nr 1.  Od 1 września 1999 roku w budynku działały dwie placówki: szkoła podstawowa zajmująca parter i pierwsze piętro oraz gimnazjum z siedzibą na drugim piętrze. 

W 2002 roku szkoła przejęła sąsiadujący budynek i kosztem ogromnych nakładów finansowych dokonała jego kapitalnego remontu. Dzięki tej inwestycji placówka poszerzyła powierzchnię o sale gimnastyczne, rytmiczne, dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe, przestronną świetlicę, salę teatralną, a także kawiarenkę. 

Latem 2003 roku budynki zostały połączone nowo wybudowanym łącznikiem stanowiącym reprezentacyjny hol szkoły. W maju 2003 w Rzymie, reprezentacja obu szkół wzięła udział w uroczystościach kanonizacyjnych Matki Urszuli. Sztandary obu szkół zostały poświęcone przez papieża Jana Pawła II.

Historia szkoły

1989

We wrześniu tego roku, w prywatnym mieszkaniu, rozpoczęły się zajęcia dla kilkorga sześciolatków. Dały one początek pierwszej w Poznaniu szkole powstałej z inicjatywy Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Wkrótce Kuratorium Oświaty 
i Wychowania wydało zgodę na prowadzenie niepaństwowej szkoły pod nazwą Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 154. 

1990

Już we 1 wrześniu 1990 roku w szkole rozpoczęło naukę 
75 dzieci. Dla nich zostało wyremontowane i przystosowane  piętro byłej bursy.

1990

Swoją naukę rozpoczął pierwszy rocznik Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Poznaniu!

Rada pedagogiczna - sierpień 2023