Fundamentem wychowania i kształcenia w Społecznej Jedynce są dwie uniwersalne wartości: miłość i mądrość. Stanowią one codzienny drogowskaz dla rodziców, nauczycieli pracowników i – co najważniejsze – uczniów. Każdego dnia staramy się, aby wartości te kształtowały codzienną pracę w szkole i klimat przenikający relacje międzyludzkie, które definiują tożsamość szkoły.

W oparciu o te wartości Społeczna Jedynka kształci i wychowuje uczniów do odpowiedzialności za siebie i innych ucząc, że rozwój osobisty wymaga otwarcia na potrzeby innych ludzi. Kształtując relacje społeczne w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego szkoła dąży do tego, by być placówką radosną, pełną chrześcijańskiego optymizmu sprzyjającemu rozwojowi cnót tak, aby – jak stanowi jedna z ustaw Komisji Edukacji Narodowej z 1783 uczynić ucznia sposobnym do tego, by jemu było dobrze i z nim było dobrze.