Patryk Jankowski

nauczyciel matematyki i fizyki

Jestem pracownikiem Społecznej Jedynki od 2015 roku. Było to moje pierwsze zetknięcie się z pracą nauczyciela i rolą wychowawcy.
W latach 2008 – 2011 byłem uczniem klasy matematyczno-fizycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Oskara Kolberga w Kościanie. Następnie rozpocząłem studia matematyczne na Wydziale Matematyki i Informatyki im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończyłem w roku 2016, uzyskując tytuł magistra matematyki. Nabyte w ciągu tych ośmiu lat umiejętności matematyczne pozwalały mi podejmować próby opisu i zrozumienia złożoności otaczającego mnie świata. Uświadomiłem sobie, że matematyka jest niezbędnym narzędziem, aby zrozumieć zjawiska fizyczne występujące wszędzie wokół. Z tego powodu rozwijałem także swoją wiedzę z zakresu fizyki, by w roku 2016 rozpocząć podyplomowe studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Inną motywacją do wykonania tego kroku była też chęć nauczania fizyki w szkole. W roku 2020 uzyskałem certyfikat z języka angielskiego (FCE).

Wolne chwile spędzam z żoną i córką. Ponadto w bezchmurne noce lubię udać się daleko od miejskich świateł i podziwiać niebo przez lornetkę.
W cieplejsze dni często wsiadam na rower i udaję się na długie przejażdżki po okolicy. Interesuję się muzyczną sceną progresywną oraz klasyczną. Jestem także kibicem żużlowym. Miłość do tego sportu zaszczepili we mnie rodzice, którzy od samego dzieciństwa zabierali mnie na zawody. Uwielbiam także popularyzować matematykę w swojej okolicy poprzez zajęcia dodatkowe, miniwykłady i aktywność na forach internetowych. Wieczorów nie wyobrażam sobie bez książki, muzyki i ciepłej herbaty