2023-10-02
Samorząd Uczniowski – jak głosi ustawa – „tworzą wszyscy uczniowie szkoły”.
Dzisiaj wybrali oni swoich reprezentantów na kolejny rok szkolny. 

Będą to:
– Hubert Fabiański 2a LO,
– Daria Grobelniak 2b LO,
– Filip Wasicki 1a LO.
Życzymy wielu ciekawych pomysłów i energii do pracy na rzecz całej społeczności uczniowskiej!