2023-11-22
To była wyjątkowa lekcja geometrii! 
W piątek, 17 listopada, uczniowie i uczennice klasy Iab wzięli udział w lekcji matematyki brawurowo i profesjonalnie poprowadzonej przez studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. 

 
Zaczęło się całkiem niewinnie – od tworzenia modeli prostopadłościanów techniką origami – po to, by w finale dotrzeć do matematyki stosowanej i obliczania kosztów budowy dekoracji na przedstawienie teatralne. 
 
Zajęcia były doskonałą okazją do:
– budowania wyobraźni przestrzennej,
– powtórzenia własności brył i figur geometrycznych,
– wykorzystania wiedzy matematycznej w praktyce. 
 
„Fundamenty matematyki” prowadzimy we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM. Celem projektu jest wsparcie licealistów w poznawaniu Królowej Nauk przy wykorzystaniu metod sprzyjających uczeniu się. Program będzie realizowany w klasach 1ab oraz 2ab.