2023-10-14
W Społecznej Jedynce październikowe święto jest przede wszystkim o wpływie, jaki każdy z nas ma na edukację – swoją i innych. 

 

A wszystko, co się wydarzyło wczoraj, właśnie o tym nam przypominało.
Takim wydarzeniem było uroczyste zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego, takimi wydarzeniami były żarliwe debaty, w których wykuwały się przepisy na idealną szkołę.
I takimi wydarzeniami były też wspólne śniadania w klasach!
Bo może bycie obok, tworzenie więzi – ten najmniejszy, codzienny wpływ i dbałość o dobrostan innych – jest tak naprawdę największym wpływem na ich edukację.