2024-04-09

Lekcje biznesu i zarządzania podczas których uczniowie i uczennice zakładają własne firmy, zatrudniają pracowników i konkurują na wolnym rynku? To się dzieje naprawdę!

Na zajęciach biznesu i zarządzania w klasach 1. LO oraz w ramach podstaw przedsiębiorczości w klasach 2. LO prowadzonych przez pana Mariusza Kaźmierczaka nasi uczniowie korzystają z nowoczesnych rozwiązań umożliwiających im poznanie zasad prowadzenia własnej firmy.

Pracują przy użyciu narzędzi od firmy Revas, która oferuje Branżowe Symulacje Biznesowe.

W ramach wirtualnych symulacji zarządzania firmą uczniowie podejmują realistyczne decyzje biznesowe zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem w wybranej branży, a przy okazji konkurując z innymi uczestnikami zajęć na wolnym rynku zdobywając klientów i sprzedając swoją ofertę.

Uczniowie podejmują od początku wszystkie decyzje – łącznie z wymyśleniem nazwy oraz misji firmy, zatrudnieniem pracowników, wybraniem banku i biura rachunkowego, określeniem swojego asortymentu oraz zaopatrzeniem firmy w zasoby i sprzęt.

W ten sposób zarabiają pierwsze – wirtualne – pieniądze i ocierają się o pierwsze… bankructwa.