2024-04-10
To był jeden z tych absolwenckich powrotów, którym towarzyszyło przekazywanie eksperckiej wiedzy – i to z pierwszej ręki!

Magdalena Cymerys – absolwentka naszej siostrzanej szkoły podstawowej – pracuje na co dzień w Komisji Europejskiej jako urzędniczka Dyrekcji Generalnej „Badania i Innowacje”.
W ramach inicjatywy „Back to school” Magdalena dzieliła się swoimi doświadczeniami pracy w KE, wyjaśniała zawiłości unijnych struktur, opowiadała o swojej ścieżce zawodowej i wyczerpująco odpowiadała na pytania.
Inicjatywa „Back to school” opiera się na wizytach urzędników Komisji Europejskiej (a także innych instytucji UE) w szkołach, najczęściej tych, których są absolwentami.
Podczas spotkań z uczniami i uczennicami przybliżają ideę integracji europejskiej, rozmawiają na aktualne tematy dotyczące Unii Europejskiej i dzielą się swoimi doświadczeniami z pracy w instytucjach unijnych.