2023-10-03
Bycie częścią Społeczne Towarzystwo Oświatowe to mnóstwo okazji do poszerzania edukacyjnych horyzontów! 

Wiele czasu na rozmowy na temat dydaktyki miała podczas wizyty studyjnej w Londynie pani Agata Gerard, która uczy w naszej szkole geografii.
Wraz z innymi nauczycielami ze szkół STO spędziła w mieście Sherlocka Holmesa weekend, który służył wymianie doświadczeń i inspiracji – ale także doskonaleniu językowemu i poznaniu brytyjskiej kultury.