2023-09-11
Nie dajcie się zwieść pocztówkowym widokom! Pobyt naszych licealistów na Malcie (i to nie tej poznańskiej) to przede wszystkim kurs języka angielskiego w Malta University Language School!

W dziesięcioosobowych, międzynarodowych grupach uczniowie i uczennice spędzają w szkole językowej codziennie kilka wyjątkowo intensywnych godzin.
(Skądinąd wiadomo, że nauka nie byłaby tak efektywna bez odpoczynku – popołudniami zostaje trochę czasu na zapoznawanie się z maltańskimi plażami.)
W kursie uczestniczy 28 naszych drugoklasistów.