2024-07-01

Ani na tatrzańskich szlakach, ani na kajakowych trasach Pojezierza Wielkopolskiego, ani nawet na gorącym piasku polskiego Wybrzeża – tylko w szkole Mittelschule Hart w Linzu spędziły ostatnie dni czerwca panie Jolanta Syroczyńska-Thiel i Małgorzata Brugier-Szyca.

I był to dobry czas!

Szkolenie metodą job shadowing w ramach akredytacji Erasmus+ 🇪🇺 było okazją do przyglądania się technikom nauczania, interakcjom nauczycielsko-uczniowskim oraz organizacji pracy austriackiej szkoły.

Uczestniczki szkolenia brały również udział w spotkaniach zespołów nauczycielskich i szkolnych wydarzeniach, a liczne rozmowy z uczniami i uczennicami pozwoliły poznać ich perspektywę i opinię o środowisku, w którym się uczą.

Job shadowing jest metodą szkoleniową polegającą na nabywaniu kompetencji poprzez wyciąganie wniosków z dokładnej obserwacji pracy innych osób.
Wizyta w Mittelschule Hart była dla naszej kadry kolejnym zagranicznym wydarzeniem korzystającym z tego sposobu kształcenia.