2024-07-05
To jest jedno z tych wydarzeń, do których tak dobrze się wraca! 
Tym razem nauczyciele szkół Społeczne Towarzystwo Oświatowe zgromadzili się w Wieliczce – aby doskonalić swoje kompetencje i by wymienić doświadczenia po kolejnym roku szkolnym. 
 
W tegorocznej edycji wzięli udział nauczyciele naszej szkoły: Małgorzata Andrzejewska, Joanna Artiemjew, Małgorzata Brugier-Szyca, Zuzanna Janicka, Tomasz Karolak, Jolanta Syroczyńska-Thiel. 
 
W ramach wakacyjnej szkoły mieliśmy podzieliliśmy się z nauczycielami i dyrektorami innych szkół STO naszymi doświadczeniami:
– panie Małgorzata Brugier-Szyca i Jolanta Syroczyńska-Thiel przeprowadziły zajęcia na temat współpracy międzynarodowej w ramach projektu Erasmus+,
– pan Tomasz Karolak podzielił się z dyrektorami szkół STO doświadczeniem w zakresie korzystania z informacji zwrotnej i współpracy z rodzicami.
 
W ramach warsztatów uczestnicy wakacyjnej szkoły dla nauczycieli doskonalili między innymi:
– umiejętności korzystania ze sztucznej inteligencji w edukacji,
– kompetencje w korzystaniu z narzędzi wirtualnej rzeczywistości,
– swoją kreatywność,
– i sposoby prowadzenia trudnych rozmów. 
 
Uczestnicy edycji dla kadry zarządzającej uczestniczyli ponadto w warsztacie „Strefa szefa”. 
 
Spotkania w gronie kadr STO były jak zawsze okazją do wielogodzinnych rozmów, zawarcia nowych znajomości, i umocnienia współpracy między szkołami. 
 
Wakacyjna Szkoła STO to coroczne wydarzenie skierowane do kadry szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, którego celem jest doskonalenie kompetencji dydaktycznych, przywódczych i administracyjnych.