2024-04-19
Nasi pierwszoklasiści właśnie oficjalnie zostali adeptami nefologii!
 
W czasie, gdy uczennice i uczniowie z klasy pierwszej brali udział w warsztacie „Bujając w obłokach”, drugoklasiści chłonęli nową wiedzę z wykładu o danych przestrzennych. 
 
Obydwa warsztaty odbyły się w ramach Poznańskiego Tygodnia Nauki i Sztuki na Wydziale Nauk Geograficznych. 
Wzięli w nich udział pierwszo- i drugoklasiści, którzy realizują rozszerzony program geografii. Zajęcia prowadzone były przez członków studenckich kół naukowych.