2023-09-14
Fizyka kwantowa, czarne dziury i dylematy moralne… film, o którym słyszeli już wszyscy, to nie tylko ponure kino historyczne. 

Uczniowie i uczennice realizujący program matematyki rozszerzonej mają o czym dyskutować po seansie „Oppenheimera”!
Grupę w meandry matematyki, fizyki i historii wprowadził pan Adrian Michałowicz.