2023-12-21
Wiedzieliśmy, że będzie zachwycająco, ale efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania! 
W holu szkoły możemy podziwiać wykonaną w skali 1:35 dioramę operacji Market Garden – ostatniego zwycięstwa wojsk niemieckich w II wojnie światowej.
W tej małej-wielkiej dioramie zawarte są:
– 150 roboczogodzin,
– wierność historycznym realiom,
– oddające klimat epoki techniki weatheringu – tak, aby jak najwierniej oddać efekty zużycia pojazdów i wpływ pogody na scenerię. 
 
Niezmiennie cieszy nas fakt, że od początku była to inicjatywa uczniowska, która rozwinęła się dzięki wsparciu nauczycieli!
 
Niebywałe efekty kilkumiesięcznej pracy możemy podziwiać dzięki determinacji zespołu, w skład którego wchodziło naszych dwóch licealistów:  Olgierd Krzepkowski (LO 1b) i Mateusz Kurasz (LO 1a). 
Współdziałali oni z kolegami ze szkoły podstawowej pod kierunkiem pana Marcina Kozińskiego, nauczyciela informatyki.
 
Wszystko odbywało się pod patronatem pana wicedyrektora Krzysztofa Kulikowskiego. 
 
Oprócz wprowadzenia w historię II wojny światowej prezentowana w holu szkoły diorama jest dla nas wyjątkową lekcją współpracy, cierpliwości i metodycznego dążenia do celu. 
 
Skutecznie uczy też o pięknie, które tkwi w detalach!