2023-10-23
Reprezentacja dyrekcji i nauczycieli naszej szkoły właśnie wróciła z weekendowej Konferencji Programowej STO. W Augustowie wyraźnie zaznaczyliśmy swoją obecność. 

Podczas uroczystej gali, na której zostały wręczone odznaczenia państwowe, medale KEN i odznaki STO, medalami Komisji Edukacji Narodowej zostały wyróżnione panie:
– Agata Domańska,
– Agata Gerard,
– Małgorzata Brugier-Szyca.
Ponadto swoje wystąpienia w czasie uroczystości mieli: pan dyrektor Tomasz Karolak i pan wicedyrektor Krzysztof Kulikowski.
Pan dyrektor – razem z pozostałymi członkami Zarządu Głównego STO – dokonał przeglądu działań Zarządu.
Pan wicedyrektor – w ramach modułu „Priorytety + Projekty = Przyszłość” -przedstawił podsumowanie debat, które organizowaliśmy w ramach Dnia Edukacji Narodowej.
Uczestnicy konferencji wzięli także udział w wizycie studyjnej w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Augustowie oraz wysłuchali wykładów dotyczących m.in. przenoszenia dobrych praktyk biznesowych na grunt szkoły.
Konferencja Programowa była jednak przede wszystkim spotkaniem pełnym inspirujących rozmów z przedstawicielami szkół Społeczne Towarzystwo Oświatowe z całej Polski i czasem intensywnej wymiany doświadczeń dydaktycznych!