2024-03-02

Społeczne Liceum Ogólnokształcące to miejsce, które nie tylko kształci, ale także stawia na rozwój i poszerzanie horyzontów swoich uczniów. Jednym z filarów tego procesu jest współpraca i partnerstwo z ośrodkami akademickimi. Dzięki temu uczniowie mają możliwość zagłębienia się w świat nauki, zdobywania cennego doświadczenia i rozwijania swoich zainteresowań.

 

Współpraca z ośrodkami akademickimi – korzyści

O korzyściach współpracy szkół ponadpodstawowych z ośrodkami akademickimi nie trzeba nikogo przekonywać. Dostęp do eksperckiej wiedzy, wspólne projekty badawcze, warsztaty i spotkania z naukowcami pozwalają uczniom i uczennicom lepiej zrozumieć specyfikę pracy badawcza oraz poznać obecne naukowe trendy.

Ponadto uczestnictwo w projektach badawczych i współpraca z ekspertami z różnych dziedzin nauki przygotowuje uczniów do dalszej edukacji na uczelniach wyższych oraz do kariery zawodowej w dziedzinach naukowych.

 

“Fundamenty matematyki”

W roku szkolnym 2023/2024 w ramach współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM realizujemy program “Fundamenty matematyki”. 

Wspiera on naszych licealistów w poznawaniu królowej nauk, a wykorzystuje do tego metody pracy sprzyjające uczeniu się.

Nasi licealiści mieli do tej pory okazję do ugruntowania i uzupełnienia swojej wiedzy matematycznej w trakcie gry terenowej, wydostawania się z pokoju zagadek i warsztatów z geometrii przestrzennej. Wszystkie aktywności zostały przygotowane i poprowadzone przez studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.