2024-01-02

Tutoring – czym jest?

Mianem tutoringu określa się proces, w którym podopieczny – tutee – w relacji z mistrzem – tutorem – nazywa i realizuje cele służące jego rozwojowi.

W praktyce często wyróżnia się tutoring naukowy – skoncentrowany na poszerzaniu zainteresowań i rozwoju umiejętności w wybranej dziedzinie wiedzy – oraz tutoring rozwojowy, który skupia się na rozwoju osobowości podopiecznego, charakteru i umiejętności miękkich. 

Tutoring jest metodą znaną z uniwersytetów anglosaskich – Oxfordu i Cambridge. Towarzyszący mu wysoki standard nauczania stał się powodem, dla którego ta tutoring wydostał się poza mury brytyjskich uczelni. Obecnie wdrażany jest na wielu uczelniach wyższych, w organizacjach pozarządowych, firmach – a także szkołach. 

Tutoring w szkole

Na całym świecie coraz większą popularność zyskuje wprowadzanie programów tutorskich w szkołach. Tutorami są wtedy zazwyczaj nauczyciele uczący w danej placówce. Takie rozwiązanie ułatwia uczniom i uczennicom komunikację z wybranym tutorem. Mają również okazję poznać nauczycieli od strony, która często różni się od tej znanej z obowiązkowych zajęć lekcyjnych. 

Tutoring a coaching i mentoring

Bywa, że tutorzy korzystają z narzędzi typowych dla innych form pracy nad rozwojem talentów – na przykład coachingu i mentoringu. Jest tutaj miejsce zarówno na właściwe dla coachingu zadawanie pytań otwartych, jak i udzielanie specjalistycznych porad związanych z dziedziną, w której uczeń się rozwija. Ponadto tutorzy inspirują się w swojej pracy również filozofią i w pracy z tutee korzystają na przykład z pytań sokratejskich.

Tutoring – rozwój talentów

Sam tutoring jest jednak procesem, który znacząco wykracza poza stosowanie takich lub innych technik. Nieodłączną częścią procesu tutorskiego jest nie tylko transfer kompetencji, ale holistyczny rozwój ucznia, który dokonuje się poprzez relację z obdarzonym przez niego autorytetem mistrzem.

Tutoring staje się środowiskiem dla rozwoju talentów i fascynującą podróżą ku mądrości.

Tutoring w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym

W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 1 prowadzimy zarówno tutoring naukowy i rozwojowy.

Do dyspozycji naszych uczniów i uczennic pozostaje siedmioro doświadczonych tutorów z certyfikatami Collegium Wratislaviense. Uczniowie zyskują dzięki temu unikalną możliwość rozwoju we współpracy opartej o relację mistrz – uczeń.