2024-01-28

Aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych uczniów i uczennic, zrezygnowaliśmy z sztywnego podziału na profile przedmiotowe i wprowadziliśmy unikatowy system ścieżek przedmiotowych.

Rozszerzenia już od pierwszej klasy

Wybór przedmiotów rozszerzonych następuje już przed rozpoczęciem klasy pierwszej.

Od pierwszego roku w Społecznej Jedynce, nasi pierwszoklasiści mogą przekonać się o zaletach uczenia się w niewielkiej grupie pasjonatów skoncentrowanych na zdobywaniu wiedzy w obrębie wybranego przedmiotu. 

Możliwość zmiany rozszerzenia

Tam, gdzie inni często są zasadniczy, my pozwalamy uczniom na zmianę! Po pierwszej klasie nasi uczniowie i uczennice wciąż mogą zmienić wybrane przedmioty rozszerzone.

Rozszerzony język obcy w Liceum Społecznej Jedynki

O poziomie realizowanych języków obcych decydują testy poziomujące – to na ich podstawie dokonuje się przydział do grup. Pierwszym językiem obcym jest każdorazowo język angielski. Jako drugi język proponujemy: niemiecki, hiszpański lub francuski.

Niestandardowe połączenia

Wiemy, że zainteresowań nie da się zamknąć w sztywnym podziale na nauki humanistyczne i ścisłe. Jest wśród nas wielu miłośników historii, którzy darzą uczuciem matematykę – oraz wielu pasjonatów fizyki, którzy nie mają nic przeciwko językom obcym! 

Dlatego właśnie tak zaprojektowaliśmy nasze liceum, żeby nasi uczniowie i uczennice mieli  możliwość jak najszerszego wyboru przedmiotów rozszerzonych – także dokonując tych mniej oczywistych połączeń!

Matematyka z historią? Żaden problem!