2023-12-31

Program Erasmus+

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej, który służy podnoszeniu kompetencji uczniów i nauczycieli w trakcie międzynarodowych projektów. W praktyce oznacza to szerokie możliwości krótko- i długoterminowych wyjazdów zagranicznych w celu tworzenia nowych możliwości doświadczenia edukacyjnego tak dla uczniów, jak i nauczycieli.

Kursy językowe i wymiany uczniowskie

Sercem programu Erasmus+ są możliwości, które stwarza dla uczniów i uczennic z całej Europy: wymiany uczniowskie i kursy językowe. 

Wymiany uczniowskie polegają na . Dają szansę trenowania języka obcego podczas codziennych konwersacji, wspólnych zajęć lekcyjnych w szkole goszczącej oraz w trakcie poznawania kultury i historii innych europejskich krajów. 

Kursy językowe są wyjazdami, które koncentrują się na intensywnej nauce języka obcego. Nacisk zostaje położony na praktyczną naukę języka w natywnym otoczeniu i poszerzenie dotychczasowej znajomości języka o nowe konteksty. 

W ramach programu możliwe są również dłuższe indywidualne mobilności uczniowskie – wyjazdy, podczas których poszczególni uczniowie przez kilka tygodni mieszkają za granicą i uczestniczą w zajęciach w szkole goszczącej.

Kursy dla nauczycieli

Erasmus+ to również wielorakie możliwości dokształcania kadry na najwyższym, europejskim poziomie. Kursy i szkolenia dla nauczycieli umożliwiają zdobywanie kolejnych umiejętności językowych, a także poznawanie nowych metod dydaktycznych. Nasi nauczyciele do tej pory poznawali już między innymi metody grywalizacji, wykorzystania przestrzeni miejskiej w dydaktyce i projektowania unikalnych doświadczeń edukacyjnych w czasie lekcji.

Akredytacja Erasmusa w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym

Akredytacja, którą nasza szkoła otrzymała od programu Erasmus+ zapewnia szeroki dostęp do możliwości zagranicznych kursów językowych dla uczniów, wymian uczniowskich oraz szkoleń dla nauczycieli finansowanych z budżetu Unii Europejskich.

Dzięki uczestnictwu w programie nasi uczniowie mają wyjątkową okazję do szlifowania umiejętności językowych w sprzyjającym otoczeniu, do poznawania innych kultur oraz do nawiązywania międzynarodowych kontaktów.

Akredytacja to także gwarancja nieustannego rozwoju naszej kadry, która ma dostęp do najwyższej jakości kursów opartych o sprawdzoną metodologię, okazja do wprowadzania innowacji pedagogicznych oraz możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami z całej Europy. 

Do tej pory nasi nauczyciele wielokrotnie uczestniczyli w kursach i szkoleniach m.in. w Irlandii, na Malcie i w Hiszpanii. 

Nasi uczniowie mają za sobą wyjazd językowy na Malcie – a przed nimi kolejne wymiany i kursy!