2024-03-04

Wierzymy w to, że edukacja w liceum powinna być kluczem do rozumienia świata i kompasem wskazującym nowe perspektywy rozwoju. Dlatego właśnie projekty międzynarodowe, zagraniczne kursy językowe i szkolenia nauczycieli w innych krajach europejskich stanowią jeden z filarów edukacji w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 1. 

 

Erasmus+

Jednym z najważniejszych europejskich programów wspierających międzynarodową mobilność edukacyjną jest Erasmus+. Pozwala on uczniom na wyjazdy do szkół partnerskich w różnych krajach europejskich. Mogą tam uczestniczyć w lekcjach, warsztatach oraz projektach, wymieniając się jednocześnie doświadczeniami z uczniami z innych krajów. Program Erasmus+ wspiera także mobilność kadry edukacyjnej, co przyczynia się do podnoszenia jakości nauczania oraz wprowadzania nowatorskich metod pracy.

Erasmus+ w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym

Zarówno nasi podopieczni, jak i nauczyciele, aktywnie biorą udział w programie Erasmus+. 

Uczniowie do tej pory uczestniczyli w intensywnym kursie językowym na Malcie. Pobyt w La Valetcie był okazją do wyniesienia na nowy poziom umiejętności lingwistycznych, do poznania maltańskiej historii i kultury oraz do nawiązania międzynarodowych kontaktów.

Kadra pedagogiczna wzięła już udział w co najmniej kilkunastu tygodniach szkoleń i kursów metodycznych, które wyposażyły naszych nauczycieli w nowe narzędzia dydaktyczne i pozwoliły na wymianę wiedzy z pedagogami z innych państw europejskich.

Erasmus+ – korzyści

Udział w projektach międzynarodowych przynosi wiele korzyści zarówno uczniom, jak i całej społeczności szkolnej. Po pierwsze, uczniowie zyskują możliwość poszerzenia swojej wiedzy, rozwijając umiejętności językowe i międzykulturowe. Po drugie, projektowe doświadczenia uczą samodzielności, innowacyjnego myślenia oraz pracy w zespole. Ponadto, międzynarodowe kontakty pozwalają na nawiązanie długotrwałych relacji, które mogą być cennymi źródłami wsparcia i inspiracji w przyszłości. Wreszcie, uczestnictwo w projektach międzynarodowych przygotowuje uczniów do aktywnego uczestnictwa w globalnym społeczeństwie.