2024-03-15

Nauczanie w oparciu o projekty – Project Based Learning w szkole

Nauczanie w oparciu o projekty (Project Based Learning) zyskuje swoich zwolenników w szkołach na całym świecie jako metoda, która włącza uczniów i uczennice w proces tworzenia wiedzy, sprzyja kształtowaniu kompetencji miękkich i dostarcza kontekstów motywujących do uczenia się.
Polegająca zazwyczaj na pracy w kilkuosobowych grupach PBL polega na ustaleniu realizowanego celu, zaplanowaniu poszczególnych kroków do jego osiągnięcia, wykonaniu ustalonego planu, a na końcu – dokonaniu ewaluacji, która pozwala na wyciągnięcie wniosków.

Projekty w liceum

Nauczanie projektowe ma szczególne znaczenie w ramach nauki w liceum ogólnokształcącym. Dla uczniów i uczennic, którzy posiadają już podstawową wiedzę o otaczającym ich świecie, staje się okazją do wykorzystania jej jako kontekstu nowych działań.
Ci spośród licealistów, którzy realizują program podstawowy z danego przedmiotu, uznają uczenie się metodą projektu jako interesujące wprowadzenie w zagadnienia, które do tej pory były mniej przystępne.
Dla tych, którzy realizują program rozszerzony, praca projektowa jest szansą na poszerzenie znanych zagadnień o nowe konteksty i ćwiczenie samodzielności badawczej.

Metoda projektu – korzyści

Pochodzące pierwotnie z przestrzeni biznesowych realizowanie projektów przynosi w edukacji istotne korzyści.
Z jednej strony wyjście poza ustalony “ławkowy” styl uczenia sprzyja ćwiczeniu komunikacji w grupie, dyskusji i nauce wyznaczania celów jednocześnie ambitnych i realnych do osiągnięcia.
Z drugiej strony nauczanie w oparciu o projekty ma ustaloną strukturę, a osiągnięcie celu wymaga od członków grupy rzetelności i samodyscypliny.
Ostatecznie wiedza, która jest postrzegana jako klucz do zrozumienia problemu i rozwiązania go, “zostaje” z uczniami i uczennicami na dłużej.

Project Based Learning w Liceum Społecznej Jedynki

Uczniowie i uczennice Liceum Społecznej Jedynki spotykają się z projektami edukacyjnymi wielokrotnie, tak podczas lekcji, jak i poza nimi – w ramach wydarzeń jednodniowych, trwających kilka dni lub realizowanych jako dłuższy projekt (semestralny albo nawet roczny).
W roku szkolnym 2024/2025 licealiści realizujący przedmiot biznes i zarządzanie cyklicznie biorą udział w projekcie Symulacji Biznesowych, w czasie którego mogą zdobyć umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Kilkudniowym, większym przedsięwzięciem realizowanym w marcu 2024 w ramach Dni Samorządności była zespołowa praca nad szczegółowym programem regionalnej wycieczki. Uczniowie i uczennice w zaproponowanych rozwiązaniach ujęli nie tylko plany zwiedzania wartościowych przyrodniczo i kulturoznawczo obiektów, ale także załączyli szczegółowe kosztorysy. Efektem tych działań jest realizacja wygranego w głosowaniu projektu!