2024-01-31

W dzisiejszym świecie, gdzie technologia stale ewoluuje, zintegrowanie jej z procesem nauczania staje się nieodłącznym elementem edukacji. Zrównoważone i umiejętne wprowadzenie technologii mobilnych do klas lekcyjnych może stworzyć okazje dydaktyczne, które wcześniej były niedostępne. 

iPady w edukacji

Jednym z często wybieranych w edukacji narzędzi mobilnych są iPady. 

Korzystanie z iPadów podczas zajęć otwiera przed uczniami i uczennicami nowe możliwości:

  • Dostępność zasobów

Dzięki internetowi i aplikacjom edukacyjnym, uczniowie mają natychmiastowy dostęp do bogactwa informacji i materiałów dydaktycznych. Poszukują nowych źródeł wiedzy, weryfikują informacje i tworzą spersonalizowane kolekcje zasobów. Różnorodność dostępnych materiałów pozwala na przyswajanie wiedzy w różnorodny sposób.

  • Tworzenie i organizacja notatek

Przechowywanie notatek, dokumentów, planów lekcji i innych informacji w jednym miejscu sprawia, że zawsze są one pod ręką, a ich porządkowanie zajmuje kilka sekund.

Notatki z zajęć mogą ponadto przyjąć formę multimedialną i obejmować również nagrania, linki do źródeł internetowych oraz wysokiej jakości materiały graficzne.

  • Współpraca

Umiejętnie wykorzystane technologie mobilne – w tym iPady – wspierają współpracę w klasie i tworzą nowe szanse w pracy nad wspólnymi projektami. Zespołowe tworzenie prezentacji, filmów, animacji – a nawet książek! – staje się intuicyjne i nie tylko rozwija uczniowską kreatywność, ale także tak zwane kompetencje miękkie: komunikację, wyznaczanie celów i  udzielanie informacji zwrotnej. 

  • Rozszerzona rzeczywistość

Warto też wspomnieć o możliwościach, jakie daje wykorzystanie w edukacji rzeczywistości rozszerzonej. Uczniowie i uczennice mają możliwość projektowania i wyświetlania trójwymiarowych modeli brył matematycznych, historycznych budowli czy części ludzkiego ciała. Krok poza dwuwymiarowe treści z podręcznika może ułatwić poznanie tych treści w sposób do tej pory niedostępny. 

Przykładem zbalansowanego wykorzystania technologii mobilnych może być wykorzystanie w edukacji kodów QR, które – fizycznie obecne w klasie – mogą prowadzić do dalszych zasobów, dodatkowych zadań lub niezbędnych instrukcji. 

iPady w Liceum Społecznej Jedynki

W Społecznej Jedynce technologie mobilne towarzyszą nauczycielom, uczniom i uczennicom już od 2015 roku. Kilka lat, które upłynęły od czasu, w którym mobilna pracownia iPadów na stałe zagościła w szkole podstawowej, było czasem intensywnego szkolenia, zbierania informacji zwrotnej i szukania najlepszych rozwiązań.

Zebrane doświadczenia pozwoliły nam na wprowadzenie dobrze już znanej technologii do liceum. Od początku istnienia Liceum Społecznej Jedynki każdy uczeń i uczennica mają do dyspozycji iPada, który służy do tworzenia i organizacji notatek, poszukiwania nowych informacji oraz pracy nad projektami.

Zrównoważone i umiejętne wykorzystanie iPadów na lekcjach w liceum może znacząco wzbogacić proces nauczania, uczynić interaktywnym i przystosowanym do potrzeb współczesnych uczniów. Będzie też wspierać uczniowską współpracę i rozwój umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną.