2023-12-02
Pewnego dnia pani Justyna zobaczyła leżącą na chodniku samotną, czarną skarpetkę, dokładnie taką samą, jakiej dzień wcześniej poszukiwał w domu jej syn… 

 
O tym, jak z tego przedziwnego spotkania narodził się pomysł na książkę – a także o tym, jak książka ta stała się bestsellerem obsypanym nagrodami i lekturą szkolną, pierwszoklasiści dowiedzieli się od samej autorki „Niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek””! 
 
Klasy pierwsze spotkały się z Justyną Bednarek w środę, 29 listopada. Autorka opowiedziała uczniom i uczennicom o swoich marzeniach (zawsze chciała być pisarką!), o narodzinach „skarpetkowej” serii i o ziarnku prawdy ukrytym w każdej z 70 napisanych książek. 
 
Te właśnie ziarnka prawdy podczas spotkania z panią Justyną odkrywali pierwszoklasiści i szło im to wyśmienicie!