Samodzielne Koło Terenowe nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest osobą prawną prowadzącą Szkołę i sprawującą nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Reprezentowane jest przez Zarząd wybierany co trzy lata spośród członków STO (rodziców i pracowników szkoły) na Walnym Zgromadzeniu  Sprawozdawczo-Wyborczym. Do zadań Zarządu Koła należy m.in. uchwalanie budżetu i wysokości czesnego oraz zatrudnianie dyrektora szkoły. W skład Zarządu wchodzą prezes, dwóch wiceprezesów oraz członkowie, spośród których wybiera się skarbnika i sekretarza. Praca w Zarządzie jest niezwykle odpowiedzialna, wymaga zaangażowania i czasu, jest pracą społeczną na rzecz całej społeczności szkolnej.

Numer konta SKT nr 15 STO
(konto właściwe do opłacania składek członkowskich)
78 1090 1346 0000 0001 1096 7479

Składka członkowska w roku obrotowym 2023/24 wynosi 74 zł.


Składka członkowska w roku obrotowym 2022/23 wynosi 66 zł.

Składka członkowska w roku obrotowym 2021/22 wynosi 58 zł.
Składka członkowska w roku obrotowym 2020/21 wynosi 53 zł.
Składka członkowska w roku obrotowym 2019/20 wynosi 52 zł.
Składka członkowska w roku obrotowym 2018/19 wynosi 49 zł.

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 15 STO
(kadencja 2019-2022)

Prezes:
Krzysztof Spelak

Wiceprezesi:
Magdalena Oczachowska
Szymon Strojny

Sekretarz:
Witosław Awedyk

Skarbnik:
Piotr Stobiecki

Członkowie Zarządu:

Anna Bilińska
Katarzyna Sokowicz

Kontakt: zarzad@spolecznajedynka.pl

Komisja rewizyjna (kadencja 2022-25)

  1. Tomasz Cholewa
  2. Szymon Cyfert
  3. Tomasz Krokowicz
  4. Wojciech Wileński

Kontakt: komisjarewizyjna@spolecznajedynka.pl 

Załączniki

Pobierz plik (deklaracja_czlonkowska_SKTnr15STO.pdf)deklaracja_czlonkowska [Deklaracja członkowska]
Pobierz plik (uchwała nr 4.pdf)Regulamin [Regulamin przyjmowania w poczet członków]
Pobierz plik (STO+ SKT_WPROWADZENIE_31 12 2018.pdf)181231_sf_skt15sto_wprowadzenie [Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – wprowadzenie]
Pobierz plik (STO+ SKT_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT_31 12 2018.pdf)181231_sf_skt15sto_rzis [Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – rachunek zysków i strat]
Pobierz plik (STO+ SKT_INFORMACJA DODATKOWA_31 12 2018.pdf)181231_sf_skt15sto_informacja [Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – informacja dodatkowa]
Pobierz plik (STO+ SKT_BILANS_31 12 2018.pdf)181231_sf_skt15sto_bilans [Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – bilans]
Pobierz plik (STO_SKT_15_SF_ 2019_01_01 DO 31_08_2020.pdf)200831_sf_skt15sto [Sprawozdanie finansowe za rok 2019/2020]
Pobierz plik (STO_SKT_15_INFORM_DODATK_ 2019_01_01 DO 31_08_2020.pdf)200831_sf_skt15sto_inforrmacja [Sprawozdanie finansowe za rok 2019/2020 – informacja dodatkowa]
Pobierz plik (Uchwała_SF_KR_2019_2020.pdf)201130_uchwała_zatwierdzająca_SF [Uchwała zatwierdzająca SF za rok 2019/20]
Pobierz plik (SFJINZ na 31_08_2021_ SAMODZIELNE KOLO TERENOWE NR 15 SPOLECZNEGO TOWARZYSTWA OSWIATOWEGO [2021-11-26].pdf)210831_sf_skt15sto [Sprawozdanie finansowe za rok 2020/21]
Pobierz plik (220307_uchwala_zatwierdzajaca_sf_20_21.pdf)220307_uchwala_zatwierdzajaca_SF [Uchwała zatwierdzająca SF za rok 2020/21]
Pobierz plik (2022_SFJINZ (1) (v.1-2) (zal. SFJIN Info_ SFJINZ BIL_ SFJINZ RZiS-WP)_ SAMODZIELNE KOLO TERENOWE NR 15 SPOLECZNEGO TOWARZYSTWA OSWIAT 2022-11-21.pdf)221129_sf_skt15sto [Sprawozdanie finansowe za rok 2021/2022]
Pobierz plik (STO_SKT_inf_dod_01_09_2021-31_08_2022.pdf)221129_sf_skt15sto_informacja [Sprawozdanie finansowe za rok 2021/2022 – informacja dodatkowa]
Pobierz plik (221206_uchwala_kr_zatwierdzajaca_sf.pdf)221204_uchwała_zatwierdzająca_SF [Uchwała zatwierdzająca SF za rok 2021/2022]