28 września 202061 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO

na rok szkolny 2020/2021

 

292 153 306

066 022 751

784 761 730

896 571 733

636 528 876

790 184 669

817 461 128

831 016 130

281 698 243

311 349 526

529 287 485

184 898 783

409 775 711

939 978 568

414 809 885

159 588 193

927 553 044

786 383 347

865 793 635

449 378 905

958 962 149

026 191 793

481 532 102

847 657 999

269 801 732

174 991 307

907 901 777

590 513 813

056 294 664

302 191 045

070 439 098

344 124 018

242 622 547

880 402 586

397 864 467

596 196 899

Lista rezerwowa 

572 034 010

 

060 065 319

 

606 087 078

 

393 847 334

 

 

Serdecznie gratulujemy przyjętym uczniom i ich rodzicom!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. W najbliższych dniach zostanie Państwu przesłany link do aplikacji, za pomocą której możliwe będzie wydrukowanie umowy. Szczegółowe instrukcje zostaną zawarte w wiadomości mailowej.
 2. Ze względu na ograniczenia spowodowane stanem epidemii zasady rekrutacji zostały dostosowane do aktualnej sytuacji. W związku z tym, po zakończeniu rekrutacji, gdy tylko sytuacja na to pozwoli, zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia grupowe dla wszystkich przyjętych dzieci. Obserwacja dzieci podczas tych zajęć pozwoli na optymalny podział uczniów do klas. O terminie zajęć poinformujemy Państwa ze stosownym wyprzedzeniem. Udział w tych zajęciach będzie obowiązkowy.
 3. Diagnozy gotowości szkolnej dostępne będą po dodatkowych zajęciach grupowych.

Lista dzieci przyjętych do klas „zerowych”

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO

na rok szkolny 2020/2021

 

122 958 189

494 108 913

818 614 643

596 277 911

273 593 302

118 910 933

737 279 492

475 348 121

526 942 328

245 549 710

286 440 209

165 374 065

540 903 844

014 825 111

899 133 708

070 189 952

882 441 735

002 834 230

908 584 422

886 536 337

112 160 834

678 552 567

291 706 727

152 083 257

914 797 149

113 680 155

856 011 537

423 255 328

900 019 914

038 396 903

367 765 408

056 282 603

076 937 003

947 209 975

717 372 609

468 451 538

     

Lista rezerwowa 

460 723 776

536 984 909

003 243 711

537 448 268

396 485 537

873 251 079

 

Serdecznie gratulujemy przyjętym uczniom i ich rodzicom!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. W najbliższych dniach zostanie Państwu przesłany link do aplikacji, za pomocą której możliwe będzie wydrukowanie umowy. Szczegółowe instrukcje zostaną zawarte w wiadomości mailowej.
 2. Ze względu na ograniczenia spowodowane stanem epidemii zasady rekrutacji zostały dostosowane do aktualnej sytuacji. W związku z tym, po zakończeniu rekrutacji, gdy tylko sytuacja na to pozwoli, zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia grupowe dla wszystkich przyjętych dzieci. Obserwacja dzieci podczas tych zajęć pozwoli na optymalny podział uczniów do klas. O terminie zajęć poinformujemy Państwa ze stosownym wyprzedzeniem. Udział w tych zajęciach będzie obowiązkowy.
 3. Diagnozy gotowości szkolnej dostępne będą po dodatkowych zajęciach grupowych.

Prezentujemy zmiany w zasadach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Załączniki:
Pobierz plik (200326_zasady_rekrutacji_zmiany.pdf)Zasady rekrutacji - zmiany[ ]817 kB

ZASADY REKRUTACJI
DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej  w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
na rok szkolny 2020/2021
 
  1. Program wychowawczy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO został opracowany w oparciu o przesłania filozofii chrześcijańskiej. Wychowawcy w swej pracy z dziećmi kierują się etyką katolicką. Przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o miejsce dla dziecka w szkole, rodzice winni zapoznać się ze statutem i regulaminem szkoły, by decyzję o jej wyborze podjąć świadomie.
  2. Szkoła przeznaczona jest dla dzieci, których stan rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego pozwala na korzystanie z zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez dodatkowej opieki.
  3. Zapisy odbywają się do 23 lutego 2020, poprzez wypełnienie wniosku dostępnego na stronie internetowej szkoły.
  4. Naboru uczniów dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie:
   • dyrektor szkoły – przewodniczący komisji,
   • przedstawiciel zarządu SKT nr 15 STO,
   • pedagog szkolny,
   • psycholog szkolny,
   • przedstawiciel grona pedagogicznego.
  5. Udział w rekrutacji jest odpłatny. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 100 zł i pokrywa część kosztów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji. W przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji opłata rekrutacyjna zaliczana jest na poczet wpisowego.
  6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny komisji rekrutacyjnej, mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO.
  7. Procedura rekrutacji obejmuje:
   • spotkanie informacyjne 25 lutego 2020 o godz. 1700 dla rodziców zgłoszonych dzieci,
   • indywidualne spotkania z dzieckiem (badanie dojrzałości szkolnej) przez pedagoga i psychologa szkolnego,
   • zajęcia grupowe dla dzieci z przyszłymi wychowawcami,
   • indywidualne spotkania rodziców z komisją rekrutacyjną.
  8. Ewentualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych rodzice dostarczają na spotkaniu indywidualnym psychologowi lub pedagogowi szkolnemu.
  9. Ogłoszenie listy uczniów nastąpi nie później niż 6 kwietnia 2020.  
   Kodowana lista przyjętych uczniów zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
  10. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły zobowiązani są do:
   • podpisania umowy o kształcenie dziecka w terminie 7 dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych do szkoły,
   • dokonania wpłat wynikających z warunków umowy,
   • odbioru w sekretariacie szkoły opinii dotyczącej stopnia gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej,
   • udziału w zebraniu organizacyjnym z dyrekcją i wychowawcami klas.
   Niedopełnienie tych czynności określonych oznacza rezygnację z miejsca w szkole.
    

Informujemy, że zostało kilka wolnych miejsc w klasach trzecich, piątych i szóstych.

Zapraszamy do kontaktu w trakcie całego roku szkolnego.

 

do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej
w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ZASADY REKRUTACJI
DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej  w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
na rok szkolny 2019/2020
 
  1. Program wychowawczy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO został opracowany w oparciu o przesłania filozofii chrześcijańskiej. Wychowawcy w swej pracy z dziećmi kierują się etyką katolicką. Przed podjęciem decyzji przez rodziców o ubieganiu się o miejsce dla dziecka w szkole, winni oni zapoznać się ze statutem i regulaminem szkoły, by decyzję o wyborze szkoły podjąć świadomie.
  2. Szkoła przeznaczona jest dla dzieci, których stan rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego pozwala na korzystanie z zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez dodatkowej opieki.
  3. Zapisy odbywają się do 5 lutego 2019, poprzez wypełnienie wniosku dostępnego na stronie internetowej szkoły.
  4. Naboru uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
   • dyrektor szkoły – przewodniczący Komisji,
   • przedstawiciel zarządu SKT nr 15 STO,
   • pedagog szkolny,
   • psycholog szkolny,
   • przedstawiciel grona pedagogicznego.
  5. Udział w rekrutacji jest odpłatny. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 100 zł i pokrywa część kosztów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji. W przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji opłata rekrutacyjna zaliczana jest na poczet wpisowego.
  6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny Komisji Rekrutacyjnej, mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Zespołu Szkół Społecznych nr 1 STO.
  7. Procedura rekrutacji obejmuje:
   • spotkanie informacyjne 7 lutego 2019 o godz. 1700 dla rodziców zgłoszonych dzieci,
   • indywidualne spotkania z dzieckiem (badanie dojrzałości szkolnej) przez pedagoga i psychologa szkolnego,
   • zajęcia grupowe dla dzieci z przyszłymi wychowawcami,
   • indywidualne spotkania rodziców z komisją rekrutacyjną.
  8. Ewentualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych rodzice dostarczają na spotkaniu indywidualnym psychologowi lub pedagogowi szkolnemu.
  9. Ogłoszenie listy uczniów nastąpi nie później niż 15 marca 2019.  
   Kodowana lista przyjętych uczniów zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
  10. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły zobowiązani są do:
   • podpisania umowy o kształcenie dziecka w terminie 7 dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych do szkoły,
   • dokonania wpłat wynikających z warunków umowy,
   • odbioru w sekretariacie szkoły opinii dotyczącej stopnia gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej,
   • udziału w zebraniu organizacyjnym z dyrekcją i wychowawcami klas.
   Niedopełnienie tych czynności określonych oznacza rezygnację z miejsca w szkole.
    

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plik

© 2020
Wykonanie: Solmedia.pl