22 maja 202261 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Lista dzieci przyjętych do klas „zerowych”

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO

na rok szkolny 2022/2023

 

848

900

886

890

835

877

852

923

872

932

950

935

861

878

856

926

862

952

838

933

885

925

891

915

929

938

908

832

942

911

871

947

951

895

944

937

   

Lista rezerwowa 

892

882

868

894

 

Dziękujemy wszystkim rodzicom uczestniczącym w rekrutacji za zainteresowanie naszą szkołą.
Niestety warunki lokalowe nie pozwalają nam na przyjęcie większej liczby uczniów. 

Serdecznie gratulujemy nowym uczniom i ich rodzicom. Informacja o danych potrzebnych do podpisania umowy zostaną Państwu przekazane drogą mejlową. 

O terminie i sposobie odbioru opisu badania dojrzałości szkolnej poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO

na rok szkolny 2022/2023

 

969

874

869

903

920

849

879

864

921

876

883

924

949

884

847

857

916

910

   

Lista rezerwowa 

dziewczynki:

870

927

931

912

chłopcy:

971

905

934 

 

Dziękujemy wszystkim rodzicom uczestniczącym w rekrutacji za zainteresowanie naszą szkołą.
Niestety warunki lokalowe nie pozwalają nam na przyjęcie większej liczby uczniów. 

Serdecznie gratulujemy nowym uczniom i ich rodzicom. Informacja o danych potrzebnych do podpisania umowy zostaną Państwu przekazane drogą mejlową. 

O terminie i sposobie odbioru opisu badania dojrzałości szkolnej poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

ZASADY REKRUTACJI
DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej  w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
na rok szkolny 2022/2023
 
  1. Program wychowawczy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO został opracowany w oparciu o przesłania filozofii chrześcijańskiej. Wychowawcy w swej pracy z dziećmi kierują się etyką katolicką. Przed podjęciem decyzji przez rodziców o ubieganiu się o miejsce dla dziecka w szkole, winni oni zapoznać się ze statutem i regulaminem szkoły, by decyzję o wyborze szkoły podjąć świadomie.
  2. Szkoła przeznaczona jest dla dzieci, których stan rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego pozwala na korzystanie z zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez dodatkowej opieki.
  3. Zapisy odbywają się do 31 stycznia 2022, poprzez wypełnienie wniosku dostępnego na stronie internetowej szkoły. Od 1 lutego 2022 zapisy przyjmowane są na listę rezerwową. Kolejność zapisu nie ma wpływu na decyzję o przyjęciu dziecka.
  4. Naboru uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 
   • dyrektor szkoły – przewodniczący Komisji,
   • przedstawiciel zarządu SKT nr 15 STO,
   • pedagog i psycholog szkolny,
   • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
  5. Udział w rekrutacji jest odpłatny. Bezzwrotna opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł i pokrywa część kosztów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji.
  6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny Komisji Rekrutacyjnej, mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Społecznej Szkoły Podstawowej  nr 1 STO.
  7. Procedura kwalifikacyjna obejmuje:
   • spotkanie informacyjne 31 stycznia  2022 o godz. 1700 dla rodziców zgłoszonych dzieci,
   • badanie dojrzałości szkolnej dziecka  przez pedagoga i psychologa szkolnego,
   • zajęcia grupowe dla dzieci,
   • spotkanie rodziców z komisją rekrutacyjną.
  8. Ewentualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych rodzice dostarczają do sekretariatu nie później niż 28 lutego 2021.
  9. Ogłoszenie listy uczniów nastąpi nie później niż 31 marca 2022. Kodowana lista przyjętych uczniów zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
  10. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły zobowiązani są do: 
   • podpisania umowy o kształcenie dziecka w terminie 7 dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych do szkoły,
   • dokonania wpłat wynikających z warunków umowy,
   • odbioru w sekretariacie szkoły opinii dotyczącej stopnia gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej, 
   • udziału w zebraniu organizacyjnym z dyrekcją i wychowawcami klas.
  11. Niedopełnienie tych czynności określonych oznacza rezygnację z miejsca w szkole. 

do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej
w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

F991D018 5172 4CF2 B0D8 E8FCA97075F7


  9F1F10E8 FFE7 4C65 82FB E295C64CDC9B

38125FBD 42A4 4CAC A090 99A537196995

 

fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plikAD30B839 890D 4A91 A457 CE93C65F064F