24 października 202161 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO

na rok szkolny 2021/2022

 

976 000

333 158

574 284

833 480

785 257

744 550

075 072

293 527

930 571

 

334 164

248 841

272 039

800 206

593 220

797 930

095 157

879 261

491 396

 

 

     

Lista rezerwowa 

129 132

652 841

228 145

423 444

935 675

059 832

857 773

231 087

864 047

 

 

Dziękujemy wszystkim rodzicom uczestniczącym w rekrutacji za zainteresowanie naszą szkołą. Niestety warunki lokalowe nie pozwalają nam na przyjęcie większej liczby uczniów. 

Serdecznie gratulujemy nowym uczniom i ich rodzicom. Informacja o danych potrzebnych do podpisania umowy zostaną Państwu przekazane drogą mejlową. 

O terminie i sposobie odbioru opisu badania dojrzałości szkolnej poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

Lista dzieci przyjętych do klas „zerowych”

Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO

na rok szkolny 2021/2022

 

019 251

051 140

061 185

164 549

225 131

234 045

245 266

253 969

266 309

274 118

349 593

372 882

383 443

414 378

415 841

453 564

488 961

512 266

540 629

580 482

593 976

672 458

674 806

705 345

737 230

740 694

780 346

788 130

807 929

815 103

853 182

863 841

873 681

928 215

934 332

966 546

     

Lista rezerwowa 

214 844

623 835

327 886

529 926

186 609

754 515

167 521

159 025

 

Dziękujemy wszystkim rodzicom uczestniczącym w rekrutacji za zainteresowanie naszą szkołą. Niestety warunki lokalowe nie pozwalają nam na przyjęcie większej liczby uczniów. 

Serdecznie gratulujemy nowym uczniom i ich rodzicom. Informacja o danych potrzebnych do podpisania umowy zostaną Państwu przekazane drogą mejlową. 

O terminie i sposobie odbioru opisu badania dojrzałości szkolnej poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

Zapoznajcie się z zakamarkami Społecznej Jedynki!

ZASADY REKRUTACJI
DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej  w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
na rok szkolny 2021/2022
 
  1. Program wychowawczy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO został opracowany w oparciu o przesłania filozofii chrześcijańskiej. Wychowawcy w swej pracy z dziećmi kierują się etyką katolicką. Przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o miejsce dla dziecka w szkole, rodzice winni zapoznać się ze statutem i regulaminem szkoły, by decyzję o jej wyborze podjąć świadomie.
  2. Szkoła przeznaczona jest dla dzieci, których stan rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego pozwala na korzystanie z zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez dodatkowej opieki.
  3. Zapisy odbywają się do 31 stycznia 2021, poprzez wypełnienie wniosku dostępnego na stronie internetowej szkoły.
  4. Naboru uczniów dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie:
   • dyrektor szkoły – przewodniczący komisji,
   • przedstawiciel zarządu SKT nr 15 STO,
   • pedagog szkolny,
   • psycholog szkolny.
  5. Udział w rekrutacji jest odpłatny. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 100 zł i pokrywa część kosztów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji. W przypadku pozytywnego zakończenia rekrutacji opłata rekrutacyjna zaliczana jest na poczet wpisowego.
  6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny komisji rekrutacyjnej, mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO.
  7. Procedura rekrutacji obejmuje:
   • spotkanie informacyjne 1 lutego 2021 o godz. 1700 dla rodziców zgłoszonych dzieci,
   • indywidualne spotkania z dzieckiem (badanie dojrzałości szkolnej) przez pedagoga i psychologa szkolnego,
   • indywidualne spotkania rodziców z komisją rekrutacyjną.
  8. W zależności od sytuacji spotkania rekrutacyjne mogą odbywać się bezpośrednio lub online.
  9. Ewentualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych rodzice dostarczają na spotkaniu indywidualnym psychologowi lub pedagogowi szkolnemu.
  10. Ogłoszenie listy uczniów nastąpi nie później niż 31 marca 2021.  
   Kodowana lista przyjętych uczniów zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
  11. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły zobowiązani są do:
   • podpisania umowy o kształcenie dziecka w terminie 7 dni od ogłoszenia listy dzieci przyjętych do szkoły,
   • dokonania wpłat wynikających z warunków umowy,
   • odbioru w sekretariacie szkoły opinii dotyczącej stopnia gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej,
   • udziału w zebraniu organizacyjnym z dyrekcją i wychowawcami klas.
   Niedopełnienie tych czynności określonych oznacza rezygnację z miejsca w szkole.
    

do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej
w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  

38125FBD 42A4 4CAC A090 99A537196995

 

fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plikAD30B839 890D 4A91 A457 CE93C65F064F