4 października 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Podania do Szkoły Podstawowej Poznań

ZASADY REKRUTACJI
DO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej  w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
na rok szkolny 2023/2024
 
  1. Program wychowawczy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO został opracowany w oparciu o przesłania filozofii chrześcijańskiej. Wychowawcy w swej pracy z dziećmi kierują się etyką katolicką. Przed podjęciem decyzji przez rodziców o ubieganiu się o miejsce dla dziecka w szkole, winni oni zapoznać się ze statutem i regulaminem szkoły, by decyzję o wyborze szkoły podjąć świadomie.
  2. Szkoła przeznaczona jest dla dzieci, których stan rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego pozwala na korzystanie z zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez dodatkowej opieki.
  3. Zapisy odbywają się do 31 stycznia 2023, poprzez wypełnienie wniosku dostępnego na stronie internetowej szkoły. Od 1 lutego 2023 zapisy przyjmowane są na listę rezerwową. Kolejność zapisu nie ma wpływu na decyzję o przyjęciu dziecka.
  4. Naboru uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 
   • dyrektor szkoły – przewodniczący Komisji,
   • przedstawiciel zarządu SKT nr 15 STO,
   • pedagog i psycholog szkolny,
   • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
  5. Udział w rekrutacji jest odpłatny. Bezzwrotna opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł i pokrywa część kosztów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji.
  6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły, pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny Komisji Rekrutacyjnej, mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Społecznej Szkoły Podstawowej  nr 1 STO.
  7. Procedura kwalifikacyjna obejmuje:
   • badanie dojrzałości szkolnej dziecka  przez pedagoga i psychologa szkolnego,
   • zajęcia grupowe dla dzieci,
   • spotkanie rodziców z komisją rekrutacyjną.
  8. Ewentualne opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych rodzice dostarczają do sekretariatu nie później niż 28 lutego 2023.
  9. Ogłoszenie listy uczniów nastąpi nie później niż 31 marca 2023. Kodowana lista przyjętych uczniów zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
  10. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły zobowiązani są do: 
   • podpisania umowy o kształcenie dziecka w terminie 7 dni od jej otrzymania,
   • dokonania wpłat wynikających z warunków umowy,
   • odbioru w sekretariacie szkoły opinii dotyczącej stopnia gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej, 
   • udziału w zebraniu organizacyjnym z dyrekcją i wychowawcami klas.
  11. Niedopełnienie tych czynności określonych oznacza rezygnację z miejsca w szkole. 

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

F991D018 5172 4CF2 B0D8 E8FCA97075F7


  9F1F10E8 FFE7 4C65 82FB E295C64CDC9B

 38125FBD 42A4 4CAC A090 99A537196995

fundusze

logo ose large

FB IMG 1662611034550 

Współpracujemy z:

   pobrany plikAD30B839 890D 4A91 A457 CE93C65F064F