4 października 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Regulamin rekrutacji uzupełniającej
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1
i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1
im. św Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO

 

Komisja Rekrutacyjna

Naboru do szkoły dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

 • Dyrektor Szkoły - przewodniczący Komisji, 
 • Przedstawiciel Zarządu SKT nr 15 STO, 
 • Psycholog szkolny,
 • Wychowawca klasy.

2.    Zapisy dzieci   

Zapisy odbywają  się poprzez: wypełnienie formularza "Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły", na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja.

 3.    Zasady przyjęcia do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej

Procedura rekrutacyjna obejmuje: 

 1. dostarczenie świadectwa z ostatnich dwóch klas, a w przypadku złożenia wniosku w drugim półroczu - wyników z pierwszego półrocza i świadectwa ostatniej klasy. Od kandydatów wymagana jest średnia powyżej 4.0 z przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka, historia i przyroda oraz ocena z zachowania nie niższa niż dobry.
 2. przedstawienia dokumentacji dotyczącej indywidualnych potrzeb edukacyjnych, zdrowotnych i rozwojowych dziecka, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych i inn.
 3. możliwość sprawdzenia umiejętności ucznia z wiodących przedmiotów przed podjęciem decyzji przez Komisję
 4. przeprowadzenie testu z języka angielskiego w przypadku przyjęcia do klasy wyższej niż pierwsza Szkoły Podstawowej
 5. rozmowa kandydata z psychologiem i wychowawcą klasy
 6.  indywidualne spotkanie rodziców z Komisją Rekrutacyjną, 
 7. pozytywna opinia Komisji rekrutacyjnej po wszystkich etapach rekrutacji

4.     Umowa

Rodzice dziecka przyjętego do szkoły zobowiązani są do podpisania Umowy o naukę  w terminie 7 dni od poinformowania o przyjęciu dziecka oraz dokonania wpłat, wynikających z warunków Umowy - w dniu podpisania umowy.

Uwaga! 

Komisja Rekrutacyjna może nie przyjąć dziecka do Szkoły bez podania przyczyny.

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

F991D018 5172 4CF2 B0D8 E8FCA97075F7


  9F1F10E8 FFE7 4C65 82FB E295C64CDC9B

 38125FBD 42A4 4CAC A090 99A537196995

fundusze

logo ose large

FB IMG 1662611034550 

Współpracujemy z:

   pobrany plikAD30B839 890D 4A91 A457 CE93C65F064F