28 września 202061 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

W sali teatralnej Społecznej Jedynki poprzez zabawę w teatr dzieci nieśmiałe nabierają pewności siebie, dzieci nadaktywne uczą się powściągania emocji i kontrolowania swoich zachowań. Dzieje się to poprzez działania sceniczne (etiudy teatralne, występy improwizowane, przygotowywanie spektakli). 

Dzieci nabierają ogłady scenicznej i uczą się publicznego prezentowania swoich wystąpień. Zapoznają się z procesem powstawania spektaklu: od scenariusza, poprzez budowanie scenografii i przygotowywanie kostiumów, lalek, rekwizytów, budowanie postaci, po projektowanie plakatów i zaproszeń, aż w końcu występy.

Prowadzący wdraża dzieci do poprawnego posługiwania się językiem polskim i właściwego operowania głosem.

Jedną z form pracy jest filmowanie i omawianie improwizowanych scenek.Terminy zajęć uzależnione są od planu lekcyjnego. Dzieci pracują w zróżnicowanych pod względem wieku grupach. Mile widziane są rodzeństwa.

Ważnym elementem zajęć jest praktyczna nauka dobrego zachowania.

Zajęcia teatralne dla starszych uczniów Qźnia mają wieloletnią tradycję zapoczątkowaną przez panią Marynę Jasińską. To wyjątkowe spotkania kształtujące wrażliwość i zamiłowanie do Teatru. Umiejętność słuchania i wyrażania siebie. Na tych zajęciach scena staje się przestrzenią, w której szlifujemy zdobyte wcześniej umiejętności, nabieramy pewności siebie, odkrywamy swoje mocne strony. Tworzymy, dyskutujemy, stawiamy odważne pytania i wspólnie szukamy na nie odpowiedzi.

Czasami jedno wypowiedziane zdanie rozpoczyna długą dyskusję.
Czasami Qźnia to początek pięknej pasji, która trwa...

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plik

© 2020
Wykonanie: Solmedia.pl