8 czerwca 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Numer konta SKT nr 15 STO 
(konto właściwe do opłacania składek członkowskich)
78 1090 1346 0000 0001 1096 7479

Składkę na rok 2022/23 należy opłacić do 30 listopada 2022.

Składka członkowska w roku obrotowym 2022/23 wynosi 66 zł.

Składka członkowska w roku obrotowym 2021/22 wynosi 58 zł.
Składka członkowska w roku obrotowym 2020/21 wynosi 53 zł.
Składka członkowska w roku obrotowym 2019/20 wynosi 52 zł.
Składka członkowska w roku obrotowym 2018/19 wynosi 49 zł.

 

Samodzielne Koło Terenowe nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest osobą prawną prowadzącą Szkołę i sprawującą nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Reprezentowane jest przez Zarząd wybierany co trzy lata spośród członków STO (rodziców i pracowników szkoły) na Walnym Zgromadzeniu  Sprawozdawczo-Wyborczym. Do zadań Zarządu Koła należy m.in. uchwalanie budżetu i wysokości czesnego oraz zatrudnianie dyrektora szkoły. W skład Zarządu wchodzą prezes, dwóch wiceprezesów oraz członkowie, spośród których wybiera się skarbnika i sekretarza. Praca w Zarządzie jest niezwykle odpowiedzialna, wymaga zaangażowania i czasu, jest pracą społeczną na rzecz całej społeczności szkolnej.

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 15 STO
(kadencja 2019-2022)

Prezes:
Krzysztof Spelak

Wiceprezesi:
Magdalena Oczachowska
Szymon Strojny

Sekretarz:
Witosław Awedyk

Skarbnik:
Piotr Stobiecki

Członkowie Zarządu:

Anna Bilińska
Katarzyna Sokowicz

Kontakt: zarzad@spolecznajedynka.pl

Komisja rewizyjna (kadencja 2022-25)

  1. Tomasz Cholewa 
  2. Szymon Cyfert 
  3. Tomasz Krokowicz
  4. Żaneta Polowczyk
  5. Wojciech Wileński

Kontakt: komisjarewizyjna@spolecznajedynka.pl 

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja_czlonkowska_SKTnr15STO.pdf)deklaracja_czlonkowska[Deklaracja członkowska][01]
Pobierz plik (uchwała nr 4.pdf)Regulamin[Regulamin przyjmowania w poczet członków][02]
Pobierz plik (STO+ SKT_WPROWADZENIE_31 12 2018.pdf)181231_sf_skt15sto_wprowadzenie[Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - wprowadzenie][03]
Pobierz plik (STO+ SKT_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT_31 12 2018.pdf)181231_sf_skt15sto_rzis[Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - rachunek zysków i strat][04]
Pobierz plik (STO+ SKT_INFORMACJA DODATKOWA_31 12 2018.pdf)181231_sf_skt15sto_informacja[Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - informacja dodatkowa][05]
Pobierz plik (STO+ SKT_BILANS_31 12 2018.pdf)181231_sf_skt15sto_bilans[Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - bilans][06]
Pobierz plik (STO_SKT_15_SF_ 2019_01_01 DO 31_08_2020.pdf)200831_sf_skt15sto[Sprawozdanie finansowe za rok 2019/2020][07]
Pobierz plik (STO_SKT_15_INFORM_DODATK_ 2019_01_01 DO 31_08_2020.pdf)200831_sf_skt15sto_inforrmacja[Sprawozdanie finansowe za rok 2019/2020 - informacja dodatkowa][08]
Pobierz plik (Uchwała_SF_KR_2019_2020.pdf)201130_uchwała_zatwierdzająca_SF[Uchwała zatwierdzająca SF za rok 2019/20][09]
Pobierz plik (SFJINZ na 31_08_2021_ SAMODZIELNE KOLO TERENOWE NR 15 SPOLECZNEGO TOWARZYSTWA OSWIATOWEGO [2021-11-26].pdf)210831_sf_skt15sto[Sprawozdanie finansowe za rok 2020/21][10]
Pobierz plik (220307_uchwala_zatwierdzajaca_sf_20_21.pdf)220307_uchwala_zatwierdzajaca_SF[Uchwała zatwierdzająca SF za rok 2020/21][11]
Pobierz plik (2022_SFJINZ (1) (v.1-2) (zal. SFJIN Info_ SFJINZ BIL_ SFJINZ RZiS-WP)_ SAMODZIELNE KOLO TERENOWE NR 15 SPOLECZNEGO TOWARZYSTWA OSWIAT 2022-11-21.pdf)221129_sf_skt15sto[Sprawozdanie finansowe za rok 2021/2022][12]
Pobierz plik (STO_SKT_inf_dod_01_09_2021-31_08_2022.pdf)221129_sf_skt15sto_informacja[Sprawozdanie finansowe za rok 2021/2022 - informacja dodatkowa][13]
Pobierz plik (221206_uchwala_kr_zatwierdzajaca_sf.pdf)221204_uchwała_zatwierdzająca_SF[Uchwała zatwierdzająca SF za rok 2021/2022][14]

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

F991D018 5172 4CF2 B0D8 E8FCA97075F7


  9F1F10E8 FFE7 4C65 82FB E295C64CDC9B

 38125FBD 42A4 4CAC A090 99A537196995

fundusze

logo ose large

FB IMG 1662611034550 

Współpracujemy z:

   pobrany plikAD30B839 890D 4A91 A457 CE93C65F064F