28 września 202061 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Numer konta SKT nr 15 STO 
(konto właściwe do opłacania składek członkowskich)
78 1090 1346 0000 0001 1096 7479

Składka członkowska w roku obrotowym 2018/19 wynosi 52 zł
Składka członkowska w roku obrotowym 2018/19 wynosi 49 zł

 

 Samodzielne Koło Terenowe nr 15 jest osobą prawną prowadzącą Szkołę i sprawującą nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Reprezentowane jest przez Zarząd wybierany co trzy lata spośród członków STO (rodziców i pracowników obu szkół) na Walnym Zgromadzeniu  Sprawozdawczo-Wyborczym. Do zadań Zarządu należy m.in. uchwalanie budżetu i wysokości czesnego oraz zatrudnianie dyrektora szkoły. W skład Zarządu Koła wchodzą prezes i dwóch wiceprezesów oraz członkowie, spośród których wybiera się skarbnika i sekretarza. Praca w Zarządzie jest niezwykle odpowiedzialna, wymaga zaangażowania i czasu, jest pracą społeczną na rzecz całej społeczności szkolnej.

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 15
(kadencja 2019-2021)

Prezes:
Krzysztof Spelak

Wiceprezesi:
Magdalena Oczachowska
Szymon Strojny

Sekretarz:
Witosław Awedyk

Skarbnik:
Piotr Stobiecki

Członkowie Zarządu:

Anna Bilińska
Katarzyna Sokowicz

Kontakt: zarzad@spolecznajedynka.pl

Komisja rewizyjna

Szymon Cyfert
Edyta Juskowiak
Anna Kanert
Sławomir Kubicki
Tomasz Życki

Kontakt: komisjarewizyjna@spolecznajedynka.pl 

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja_czlonkowska_SKTnr15STO.pdf)deklaracja_czlonkowska_SKTnr15STO.pdf[Deklaracja członkowska]135 kB
Pobierz plik (STO+ SKT_BILANS_31 12 2018.pdf)STO+ SKT_BILANS_31 12 2018.pdf[Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - bilans]76 kB
Pobierz plik (STO+ SKT_INFORMACJA DODATKOWA_31 12 2018.pdf)STO+ SKT_INFORMACJA DODATKOWA_31 12 2018.pdf[Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - informacja dodatkowa]99 kB
Pobierz plik (STO+ SKT_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT_31 12 2018.pdf)STO+ SKT_RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT_31 12 2018.pdf[Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - rachunek zysków i strat]78 kB
Pobierz plik (STO+ SKT_WPROWADZENIE_31 12 2018.pdf)STO+ SKT_WPROWADZENIE_31 12 2018.pdf[Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - wprowadzenie]111 kB
Pobierz plik (uchwała nr 4.pdf)Uchwała nr 4 11_12_2019[Uchwała SKT nr 15 STO w sprawie uchwalenia regulaminu przyjmowania w poczet członków]52 kB

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plik

© 2020
Wykonanie: Solmedia.pl