28 września 202061 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Pierwsi absolwenci opuścili szkołę w czerwcu 1997 roku. Uczniowie ci rozpoczęli naukę w tej szkole od klasy drugiej utworzonej w 1990 roku. Wśród absolwentów w 1998 roku było pięciu uczniów, którzy naukę w tej szkole rozpoczęli od klasy zerowej w 1989 roku a ich rodzice należeli do pionierskiej grupy założycielskiej.

Od 1999 roku grupę absolwentów stanowią uczniowie klas szóstych – zdecydowana większość z nich kontynuuje naukę w naszym gimnazjum. W 2002 roku mury szkoły opuścili pierwsi gimnazjaliści. Do tej pory szkołę opuściło 957 absolwentów w tym: 128 osób to absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej, 460 osób – sześcioklasowej szkoły podstawowej i 369 osób – absolwenci gimnazjum.

Absolwenci są częstymi i zawsze mile widzianymi gośćmi naszych szkół. Wówczas często w rozmowach doceniają wszystkie zalety Społecznej Jedynki.

100% naszych absolwentów gimnazjum dostaje się do liceów ogólnokształcących.

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plik

© 2020
Wykonanie: Solmedia.pl