28 maja 202361 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

Tegoroczny tydzień projektowy /od 5 do 11 września pod hasłem „Społeczna Jedynka w działaniu” zakończył się w środę 11 września 2019 niezwykle ciekawymi i inspirującymi publicznymi prezentacjami na co zresztą liczyliśmy i po raz kolejny nie zawiedliśmy się. 

Głównym celem projektów było pokazanie praktycznego wymiaru nauki. Tym razem to przedmiotowe zespoły nauczycieli zaproponowały tematy do zrealizowania. Uczniowie losowo zostali podzieleni na sześć 9-osobowych zespołów. I nastąpił czas wytężonej pracy: podział zadań, zbierania materiałów, przeprowadzanie i opracowanie ankiet, analiz, nagrywanie filmów, reklam i słuchowiska, przygotowanie prezentacji.  W końcu – w środę mogliśmy zapoznać się z efektami kilkudniowej pracy. W związku z 30-leciem  Społecznej Jedynki  i naszą patronką św. Urszulą Ledóchowską , jeden z zespołów podjął  się trudnego zadania: próby odpowiedzi czym jest świętość i w jaki sposób można zostać świętym. Grupa  matematyczna zaprezentowała projekt „Kawiarenka. Mój pierwszy biznes”. Aby taki biznes plan powstał,  uczniowie musieli posiąść wiedzę z dziedziny ekonomii, przygotować symulację finansową i  zadbać o reklamę. Jak ważnym elementem współczesnego świata jest reklama, przekonał się zespół humanistyczny. Zazwyczaj na zajęciach oglądamy reklamy, a tym razem humaniści postanowili odpowiedzieć sobie na pytanie: czym jest dobra reklama i w jaki sposób taką reklamę nagrać. Zadanie to wykonali świetnie, o czym mogli przekonać się rodzice obecni na spotkaniu z panem dyrektorem w sali gimnastycznej. Humaniści podjęli się jeszcze jednego wyzwania: nagrali słuchowisko. Wykorzystali przy tym i wiedzę z j. polskiego, informatyki, muzyki. Projekty grup: języków obcych i artystycznej znakomicie się uzupełniły, bowiem dotyczyły Poznania. Przekonaliśmy się,  że Poznań ma wiele ciekawych miejsc, które należy znać i nimi się chwalić co udowodniła grupa artystyczna. Zaś zespół języków obcych nakręcił „Video przewodnik po Poznaniu w języku obcym”. „Raport ze stanu ekologicznego Grunwaldu” zaprezentowała grupa przyrodniczo-informatyczna. Zespół zbadał czystość powietrza, stan wody, poziom hałasu na Grunwaldzie. W tym celu przeprowadzono badania i uliczną sondę, w której  jedno z pytań dotyczyło segregacji śmieci.

Po prezentacjach uczniowie podsumowali tydzień  projektowy . Zwrócili uwagę na mocne strony metody projektu, takie jak integracja zespołu, możliwość pracy z koleżankami i kolegami z innych klas, odpowiedzialność, wymiana doświadczeń,  praca poza salą lekcyjną .Biorąc pod uwagę wymiar dydaktyczny projektów – uczestnicy podkreślali, że musieli wykorzystywać wiedzę i umiejętności z wielu przedmiotów, a zatem pracowali interdyscyplinarnie, co uważali za duży atut .Niewątpliwie tydzień projektowy był ciekawym doświadczeniem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. 

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

F991D018 5172 4CF2 B0D8 E8FCA97075F7


  9F1F10E8 FFE7 4C65 82FB E295C64CDC9B

 38125FBD 42A4 4CAC A090 99A537196995

fundusze

logo ose large

FB IMG 1662611034550 

Współpracujemy z:

   pobrany plikAD30B839 890D 4A91 A457 CE93C65F064F