26 września 202061 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

FESTIWAL NAUKI I SZTUKI SPOŁECZNEJ JEDYNKI ,

czyli pokażmy to co umiemy, to co potrafimy no i bawmy się razem.

Promowanie umiejętności działania w grupie, sztuka prezentacji publicznej, wdrożenie do samodzielnego zdobywania wiedzy, wykorzystania wiedzy w praktyce to główne cele projektu. Spotkania z absolwentami, którzy bardzo chętnie wracają do naszej szkoły jako prowadzący zajęcia to dodatkowy atut festiwalowych dni. FESTIWAL NAUKI I SZTUKI SPOŁECZNEJ JEDYNKI - projekt adresowany do uczniów kl. 1 - 8 oraz kl. 3 GIM.

EKO-JEDYNKA, czyli promocja działań proekologicznych, po  prostu dbamy o nasze środowisko, dbamy o naszą Ziemię!

Szkoła jest świetnym miejscem, żeby uczyć się, jak realizować zasadę „OGRANICZAJ, PONOWNIE WYKORZYSTUJ, PRZETWARZAJ I POMYŚL”

 

Projekt Wychowawczy EMPATIA

Projekt wpisał się doskonale w działania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Są to spotkania uczniów i nauczycieli z prezesem fundacji EMPATIA.

Celem projektu jest poznanie doświadczeń osób mających kontakt w pracy z niepełnosprawnymi, uwrażliwienie i otwieranie serc uczniów i nauczycieli na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz propagowanie do szerokich działań w ramach wolontariatu.

 

STOmenius, czyli spotkania Samorządów Szkolnych gimnazjów STO

Nasza szkoła od dwóch lat bierze aktywny udział w kolejnych edycjach w ramach projektu STOmenius „Łączymy gimnazja”. Celem projektu jest ułatwienie nawiązania kontaktów między gimnazjami z różnych części Polski, realizacja działań zaplanowanych wspólnie podczas wizyt partnerskich oraz  wypracowanie wielu ciekawych rozwiązań na funkcjonowanie samorządu w szkole.

Spotkania z kolegami i koleżankami z innych szkół społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego są dla nas doskonałą okazją na poznanie i prezentację dobrych praktyk samorządowych.CYFROWOBEZPIECZNI, 

czyli Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. przed nami Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego - wydarzenia edukacyjno-informacyjne
DZIEŃ PAPIESKI (październik, kwiecień),

czyli sposób by nie tylko pamiętać

o Janie Pawle II, ale uczyć się jak możemy naśladować Go w naszym codziennym życiu.

Wzmacnianie postaw chrześcijańskich

adresat: szkoła podstawowa kl. 0-6, gimnazjum kl. I-III

DNI ŚW. URSZULI ,

czyli jak inaczej, twórczo i ciekawie, działając w grupie uczyć się i bawić, a także …bawić się i uczyć.

Integracja klas, promowanie umiejętności działania w grupie to główne założenia wyjątkowych dni w roku szkolnym.
A, to Polska właśnie,

czyli jak to się stało, że my możemy uczyć się w wolnej Polsce;  doceniamy to i chcemy kochać naszą ojczyznę jak nasi przodkowie.

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

  fundusze

logo ose large

 

Współpracujemy z:   pobrany plik

© 2020
Wykonanie: Solmedia.pl